Milas Tarihçesi ve Milas İlçesinin Tarihi Yerleri Nelerdir?

0

Milas ilçesinin tarihi, tarihçesi. Milas ilçesinde bulunan tarihi mekanlar, tarihsel eserler, yerler ile ilgili bilgi.

MİLAS TARİHİ; Antik dönemde Milas’ın eski adı Mylasa’dır. Kentteki ilk yerleşmeyi İÖ 2. binyılda Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç eden Akalar kurdular. Perslerin İÖ 546’da tüm Anadolu’yu egemenlikleri altına almasına kadar bağımsız bir kent devleti olarak yaşamım sürdürdü. İÖ 500’de İonia İhtilali’ni başlatan kentlerden biri oldu. İÖ 467/466’da bağımsızlığım yeniden kazandı. İÖ 450/449’da Perslerle karşı kurulan Attika-Delos Deniz Birliği’ne katıldıysa da Pers egemenliğine girdi. Perslerin Karya Satrabı Hekatomnos kenti satraplığının başkenti yaptı (İÖ 390). Hekatomnos ölünce yerine geçen oğlu ünlü Mausolos, satraplığın merkezini Halikarnassos’a (bugün Bodrum) taşıyınca Milas satraplık içinde ikinci plana düştü (İÖ 360). İÖ 334’de Büyük İskender’in Persleri Anadolu’ dan çıkarması üzerine Milas da İskender İmparatorluğu’nun sınırları içine girdi. Büyük İskender’in ölümü üzerine İÖ 280’de Seleukosların egemenlik alanında kaldı. İÖ 188’deki Apameia Barışı’ndan sonra Roma egemenliğine girdi ve Asia Eyaleti’nin topraklan arasında yer aldı. Bizans döneminde piskoposluk merkezi oldu. Milas, 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Menteşeoğullarınca 14. yüzyıl başlarında Bizanslılardan alındı. Daha sonra Osmanlıların eline geçen kent, Türk döneminde Milas adım aldı.

İassos Antik Kenti

İassos Antik Kenti

Tarihsel Eserler:

Milas’ta Antik Çağ’a ait sözü edilecek çok az yapı kalıntısı vardır. Eski Mylasa surlanndan günümüze Baltalı Kapı adıyla bilinen sur kapısı kalmıştır. İÖ 1. yüzyıla tarihlenen kapının kemeri üzerinde bulunan kilit taşı üzerinde çifte başlı bir balta olduğu için bu adla anılır. Mylasa’nın en önemli tapmağı olan Zeus Karios Tapınağı’ndan günümüze, tapınağı çevreleyen yüksek duvarlar ve Korint düzenindeki sütun sırası ulaşmıştır. Sodra’da ayakta sağlam bir biçimde günümüze ulaşan en önemli yapı Gümüşkesen Anıtı adını taşır. Dikdörtgen planlı gömüt odasının bulunuğu anıt, üstünde peye ve sütunların taşıdığı piramit çatılı bir bölümden oluşur. Milas’ın yakın çevresinde birçok antik yerleşme vardır.

Bunların başlıcaları Güllük Limanı’nın yakınlarında bulunan Bargylia, Milas-Selimiye Karayolu üstünde, ilçe merkezine 12 km uzaklıktaki Zeus Tapınağı ile ünlü Euromos, ilçe merkezine 39 km uzaklıkta Bafa Gölü’nün kuzeydoğusunda Herakleia, ilçe merkezine 17 km uzaklıktaki Hydai, Güllük Koyu’ndaki İasos, İlçe merkezine 48 km uzaklıktaki Keramos, Milas’ın 15 km kuzeyinde bulunan Labranda, ilçe sınırlan içinde en sağlam antik yapılara sahip olan yerleşmedir.

Milas’taki Peçin Kalesi Menteşeoğullarına aittir. Türk dönemine ait birçok yapı vardır. Bunların en eskisi İlyas Mahallesi’ndeki Hacı İlyas Camisi’dir. 1330’da Menteşeoğulları beyi Orhan Bey tarafından yaptırıldı. Milas’ın en büyük camisi olan Ulu Camiyi 1378′ de Ahmet Gazi yaptırdı. 1394 tarihli Firuz Bey Camisi, Menteşe Valisi Hoca Firuz Bey yaptırdı.

Toptaşı Tepesi’nin batısında bulunan Ağa Camisini 1737’de Hacı Abdülaziz Ağa yaptırdı. Hisarbaşı Tepesi’ndeki Belen Camisini Hoca Mukbil, kiliseden camiye çevirtti. Milas’taki en önemli medrese yapısı Ahmet Gazi Medresesi’dir. Peçin’de bulunan yapıyı 1375’te Ahmet Gazi yaptırdı. 1878′ de yaptırılmış olan Kadızade Köprüsü, üç gözlüdür.


Leave A Reply