Miley Cyrus, When I Look At You Çevirisi

0
Advertisement

Miley Cyrus When I Look At You Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Miley Cyrus When I Look At You şarkısının Türkçe sözleri.

Miley Cyrus

Kaynak: commons.wikimedia.org

Miley Cyrus – When I Look At You Çevirisi

 • Everybody needs inspiration
  Herkesin ilhama ihtiyacı vardır
  Everybody needs a song
  Herkesin bir şarkıya ihtiyacı vardır.
  Beautiful melody, when the nights so long
 • Güzel melodi, gece çok uzunken…
  Cause there is no guarantee
  Çünkü güvence yok
  That this life is easy (Yeah)
  Bu hayatın kolay olacağına dair. (Evet)
  When my world is falling apart,
  Dünyam parçalanıp döküldüğünde
 • When there is no light to break up the dark
  Karanlığı kıracak bir ışık olmadığında
  That’s when I look at you
  O an sana baktığım andır.
 • When the waves are flooding the shore and I
  Dalgalar kıyıya taştığında, ve ben…
  Can’t find my way home anymore
  Artık evimin yolunu bulamadığımda
  That’s when I (I) look at you
  Bu sana baktığım andır.
  When I look at you
 • Sana bakarken
  I see forgiveness, I see the truth
  Affedişi görüyorum, gerçeği görüyorum.
  You love me for who I am
  Beni ben olduğum için seviyorsun
  Like the stars
  Yıldızlar gibi
 • Hold the moon
  Aya tutun!
  Right there where they belong and I know
  Tam da ait oldukları yer orası ve ben biliyorum ki
  I’m not alone (Yeah)
  Yalnız değilim. (Evet)
  When my world is falling apart,
  Dünyam parçalanıp döküldüğünde
 • When there is no light to break up the dark
  Karanlığı kıracak bir ışık olmadığında
  That’s when I look at you
  O an sana baktığım andır.
  When the waves are flooding the shore and I
  Dalgalar kıyıya taştığında, ve ben…
  Can’t find my way home anymore
  Artık evimin yolunu bulamadığımda
 • That’s when I (I) look at you
  Bu sana baktığım andır.
  You appear just like a dream to me
  Sen bana yalnızca bir hayal gibi görünüyorsun.
  Just like a kaleidoscope colors that cover me
  Yalnızca etrafımı çevreleyen değişken renkler gibi
  All I need every breath that I breathe
  İhtiyacım olan tüm nefesleri alıyorum
  Don’t you know you’re beautiful (Yeah, Yeah)
 • Güzel olduğunu bilmiyor musun? (Evet, evet)
  When the waves are flooding the shore and I
  Dalgalar kıyıya taştığında, ve ben…
  Can’t find my way home anymore
  Artık evimin yolunu bulamadığımda
 • That’s when I (I) look at you
  Bu sana baktığım andır.
  You appear just like a dream to me.
  Sen bana yalnızca bir hayal gibi görünüyorsun.


Leave A Reply