Millet Nedir?

0
Advertisement

Millet nedir ne demektir? Millet kavramı ile ilgili genel ve bilimsel bilgiler ve milleti oluşturan öğeler ile ilgili bilgiler.

millet

Feodal toplumlardan sonra, ticaret ve sanayinin gelişmesi ve bunun sonucu olarak, bireyin özgürlüğünü elde etmesi, kişiliğini kazanması, toplumun varlığını ve benliğini duyması “millet“i oluşturmuştur.

Klanlardan, boylardan ve özlerden başlayarak evrimin vardığı en yüksek ve karmaşık nokta millettir.

Millet, sınırları belli bir toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan, duygu, düşünce ve kültür özellikleri ile öteki toplumlardan ayrılan, birlikte yaşamalarına ve özgürlüklerine karşı bir tehlike belirdiği zaman tepki gösteren, bir ya da birden çok toplumun meydana getirdiği bütündür.

Millet, çeşitli tarihsel ve toplumsal olayların kaynaşması ve birleşmesiyle oluşan bir sonuçtur.

Advertisement

Milleti Oluşturan Öğeler:

Günümüz sosyolojisi, birtakım öğelerin bir araya gelerek ulusu oluşturmasını değil; ulus kavramının irdelenmesiyle ortak birtakım özelliklerin belirlenebileceğini savunur.

Dil, toprak, ekonomik yaşam birliği, birlikte yaşamaktan doğan ruhsal şekillenme kültür birliği ve her ulusun tarihsel süreç içinde oluşmuş, istikrarlı bir durum alması milleti meydana getiren başlıca öğelerdir. Ayrıca, ırk ve din öğelerinin, ulusun oluşumunda, zorunlu öğeler olmadığını, özellikle ırk öğesinin abartılmasının ulusal birliği bozabileceğini kabul etmek gerekir.


Leave A Reply