Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler Nedir? Kuruluş Amacı ve Tarihçesi

0

Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler Nedir? Milletler Cemiyetinin ve Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı, özellikleri, üyeleri hakkında bilgi.

milletler cemiyeti

Kaynak: commons.wikimedia.org

Milletler Cemiyeti

Milletler Cemiyeti; Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, uluslararası işbirliğini geliştirmek, barış, güveniği sağlamak amacıyla kurulan örgüttür.

Advertisement

1920’de Versailles Antlaşması ile kurulan, merkezi Cenevre’de olan örgütün o zamanki adı Cemiyet-i Akvam idi. Cemiyetin kurulma aşamasındaki amacı, ileride çıkabilecek savaşlara engel olmaktı. Sonraları cemiyet, kurucularının amaçlarına ulaşmamakla birlikte dünya politikasında önemli bir rol oynadı. Ekonomik ve toplumsal alanlarda birçok iş başardı ve Birleşmiş Milletler’e birçok yönden çatı oluşturdu. Vesailles Barış Antlaşması’ nı imzalayan ülkeler (32 ülke), doğrudan bu örgüte üye sayıldılar. Ayrıca 13 yansız ülke katılıma çağrıldı. Öteki ülkeler de, Cemiyet Genel Kurulu kararıyla üye olabileceklerdir. Ancak bu üç tür üyelerin tümü Milletler Cemiyeti’ ne hemen katılmadılar.

Örneğin Almanya 1926’da, Türkiye 1932’de,SSCB 1934’te katıldılar. ABD ise örgüte hiç girmedi. 1919-1939 arasında toplam 20 devlet de cemiyete kabul edildi. Örgütün dağılmasından önce Japonya, İtalya, Almanya, büyük çoğunluğu Latin Amerika ülkesi olan 14 devlet cemiyetten ayrıldı. SSCB, 1939’da çıkarıldı. Çalışma süresi içinde Milletler Cemiyeti, çeşitli zorluklarla karşılaştı, bunalımlar geçirdi. Örgüt, özellikle, 1931-1932 Çin-Japon Savaşı ile 1935-1936 İtalyan-Habeş Savaşı’nda yetersiz kaldı. Ayrıca, 1936 -1939 İspanya İç Savaşı, Almanya’nın Avusturya’yı işgali (1938), 1938-1939 Çekoslavakya’nın parçalanması, 1939 Almanya ile Polonya arasındaki Danzig Koridoru anlaşmazlıklarında etkili olamadı.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı

birleşmiş milletler

Kaynak: commons.wikimedia.org

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, dünyada barışı, güvenliği korumak amacıyla 24 Ekim 1945’te kurulmuştur. Teşkilâtın anayasası, dünya barışını tehlikeye düşüren sorunları çözmek, olayları önlemek, insan haklarının korunmasına yardımcı olmak amacını güder. Bu amaçlara varabilmek için, kendi yapısı içinde, iş bölümü yapmıştır. Bu iş bölümü sonucunda aşağıdaki ana kuruluşlar meydana gelmiştir:

1 — Genel Konsey
2 — Güvenlik Konseyi
3 — Ekonomik ve Sosyal Konsey
4 — Vesayet Konseyi
5 — Sekreterlik
6 — Uluslararası Adalet Divanı.

Advertisement

Bugün Birleşmiş Milletler’e üye olan devletlerin sayısı 193’ü bulmuştur. Bu 193 ülke haricinde Vatikan ve Filistin’de gözlemci üye statüsündedir. Türkiye de teşkilâtın üyeleri arasındadır. Devletimiz Atatürk’ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» sözüne uyarak, Birleşmiş Milletlerin amaçlarına daima hem maddi hem de gerektiğinde askeri yardım etmektedir.

Her yıl 24 ekimde Birleşmiş Milletler günü bütün dünyada kutlanır.

Birleşmiş Milletler San Fransisco Konferansı

Birleşmiş Milletler San Fransisco Konferansı

Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın ilk kurucu 50 devlet tarafından imzalandığı toplantıdır. Amerika’da San Francisco şehrinde yapılan bu konferans 1945 yılının 25 nisanından 26 haziranına kadar 2 ay sürmüştür.

Birleşmiş Milletler’in ilk kuruluş görüşmeleri 1943 yılında Amerika, İngiltere, Rusya arasında yapılmıştı. 1944 yılında 21 ağustosla 7 kasım arasında Washington’da Dumbarton Oaks’ta toplanan o zamanın Dört Büyükler’i (Amerika, İngiltere, Rusya, Çin) Birleşmiş Milletler’in kurulmasını kararlaştırdılar, bağımsız devletleri toplantıya çağırdılar.

San Francisco Konferansı’na Amerika Dış İşleri Bakanı Edward Stettinius başkanlık etti. 2 ay süren görüşmeler sonunda, kurucu 50 devlet antlaşmayı imza ettiler. Birleşmiş Milletler Antlaşması, 24 ekim 1945’te tasdik edilerek, yürürlüğe girdi.

Advertisement


Leave A Reply