Milletvekilliğinin Düşmesi

0

Milletvekilliğini düşüren haller nelerdir? Milletvekilliğini sona erdiren meclis kararı gerektiren ve gerektirmeyen haller nelerdir?

Advertisement

MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞMESİ

İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, Genel Kurul gizli oyla karar verir. Toplananların salt çoğunluğu ile karar alınır.

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

Advertisement

Milletvekilliğini sona erdiren durumları ikiye ayırmak gerekir.

1. Meclis kararana gerek olan haller:

a-) İstifa eden, milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. (Basit çoğunluk en az 139 oyla)

b-) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. (Basit çoğunluk o an için bulunan Millet Vekillerinin en az 1/2 + 1’nin oyu (139’dan az olamaz)

c-) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. (Burada ise en az 276 oyu aranır)

Advertisement

2. Meclis kararına gerek olmayan haller:

a-) Ölüm veya seçilememede kendiliğinden sona erer.

b-) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

c-) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. (2010 yılı değişikliğiyle bu hüküm kaldırılmıştır.)

d-) Cumhurbaşkanı seçilme

Advertisement


Leave A Reply