Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü Hakkında Yazı

0

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, eğitime sağladığı değeri ve geleceğe olan olumlu etkisini keşfedin. Eğitimdeki önemli adımı birlikte kutlayalım.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI KURULUŞ GÜNÜ (19 Şubat)

Devletle vakıf yani devletle millet el ele vererek, çocuklarımızın daha iyi eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini sağlamak gibi milli bir görevi yerine getirmeyi amaçlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı‘nın amaçları şunlardır:

 • Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak.
 • Her çeşit eğitim kurumunun yapılmasına, açılmasına, onarılmasına yardımcı olmak.
 • Okulların araç, gereç gibi ihtiyaçlarının sağlanmasında yardımcı olmak.
 • Öğretmenlerin daha verimli çalışmalar yapmalarını teşvik edici ödüller vermek gibi amaçları gerçekleştirilmek üzere 19 Şubat 1981 günü Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kuruldu. Çok genç olan bu vakfın kuruluşunu her yıl 19 Şubatta kutlarız.

Okullarımızda vakfın önemi ve faydaları anlatılır. Yayın organları ile hayır sever ve varlıklı vatandaşlar vakfa yardıma çağrılır. Vakfın geliri, vatandaşların arsa, bina, tarla gibi taşınmaz malların bağışı ve para yardımları ile en büyük desteği görür.

Her geçen gün büyük ilgi ve yardım gören Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın güçlenmesine yardımcı olmak, Türk Milli Eğitiminin güçlenmesine yardımcı olmak demektir. Bu konuda hepimizin yardımcı olması, mutluluğumuzu artıran gurur verici en güzel davranıştır.

Yazı – 2

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü İle İlgili Yazı

Anayasamızın 41. maddesi “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” der. Devlet, halkının eğitim ve öğrenim haklarını, ihtiyaçlarını sağlamak zorundadır. Bu amaçla zorunlu olan ilköğretim okulları ve diğer eğitim kurumlarını açmak yurt düzeyine yaymak görevini yasalar içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı yapar.

Bir devletin kalkınması, modern bir yapıya kavuşması eğitim ve öğretimle olacağı bir gerçektir. Bu özelliği ile güçlü ekonomiye sahip olmak eğitimde de başarıyı getirecektir.

Gelişmekte olan ülkemizde eğitime ayrılan pay hiç de azımsanacak oranda değildir. Nufusun hızla artması ve ekonomik gelişmeler, yapılan çalışmaları yetersiz hale getirmektedir.

Bunu gören devlet adamları eğitime katkı amacıyla “kendi okulunu kendi yap” kampanyası ve varlıklı yurttaşlara ve bazı kuruluşlara çağrıda bulunarak okul yaptırma kampanyası başlatılmıştır. Bu çağrı ile duyarlı insanlarımız, yüzlerce okul ve derslikler yaptırmıştır.

Yapılan bağışların düzenli ve gerektiği biçimde harcanması amacıyla 19 Şubat 1981 yılında Milli Eğitim Vakfı kuruldu.

MİLLİ EĞİTİM VAKFI’NIN AMAÇLARI

 • 1. Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak
 • 2. Okulların araç, gereç, kitap gibi gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak.
 • 3. Eğitim kurumlarının açılmasına, binaların bakım ve onarımlarına yardımcı olmak.
 • 4. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliklerini artırmaya yöneltme ve başarılı çalışmaları ödüllendirmek.
 • 5. Öğretmen ve öğrenciler arasında yarışmalar düzenleyerek Atatürkçü düşüncenin yerleşmesine katkı sağlamak.
 • 6. Eğitim kurumları ile endüstri kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

Gelir Kaynakları

 • 1. Yurttaşların para, arsa ve bina bağışları.
 • 2. Basılı eğitim araçlarından elde edilen gelirler.

Leave A Reply