Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü

0

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü ne zamandır, Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü ile ilgili yazı, MEB Vakfı Kuruluşu.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı 19 Şubat 1981 tarihinde kurulmuştur.

Vakfın Amaçları:

1.Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak.
2.Okullara araç, gereç, ders, kitabı, basılı eğitim malzemeleri sağlamak.
3.Okul açmak, bina ve kuruluşların yapım ve onarımını sağlamak.
4.Yönetici ve öğretmenleri eğitimin etkinliğini artırıcı çalışmalara teşvik etmek.
5.Eğitim kurumlarındaki üretim pazarlanmasına ve tanıtılmasına yardımcı olmak.
6.Maddi durumu yeterli olmayan başarılı öğrencilere burs sağlamak.
7.Öğrenciler arasında eğitici yarışmalar düzenlemek.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın yetkili organları:

1.Genel Kurul,
2.Yönetim Kurulu,
3.Denetim Kurulu,
4.Genel Müdürlük,
5.Şube Yönetim Kurulları,
6.Yurt Dışı İrtibat Büroları.

Vakıf illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların başkanlığında 9 kişilik Şube Yönetim Kurullarından oluşur.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’na destek olmak her Türk vatandaşının ödevi olmalıdır. Vakfın kuruluş gününde yapılan konuşmalarda vakfın amacı anlatılır.

Eğitim İle İlgili Özlü Sözler

Milli Eğitim her ulusun hayat kaynağıdır. Kötülüklerin anası cahilliktir. Eğitim, ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır.
Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. Eğitim, refah anında bir süs, felaket anında bir sığınaktır.
Bir okul açan bir hapishane kapamış olur.
Eğitim, hayata hazırlık değil, başlı başına bir hayattır.


Leave A Reply