Milli Güvenlik Nedir?

0
Advertisement

Milli güvenlik nedir? Milli güvenliği kapsayan kurum ve organlar nelerdir, görev ve amaçları hakkında bilgi

milli-guvenlikMİLLİ GÜVENLİĞİN TANIMI

Milli güvenlik; devletin temel düzeni ve temel unsurları ile birlikte,

• varlığının,

• toprak bütünlüğünün,

• uluslararası siyasî ve diğer tüm çıkarlarının,

Advertisement

• antlaşmalardan doğan haklarının,

her türlü iç ve dış tehditlere, devletlerin diğer müdahalelerine karşı korunması, ve savunulmasıdır.

MİLLİ GÜVENLİĞİ KAPSAYAN KURUM VE ORGANLAR

1. Silahlı Kuvvetler : Bu kuvvetler ulusun güvenlik içinde yaşaması, devletin bağımsızlığını sürdürebilmesi için gereklidir. Her milletin iç ve dış saldırılara karşı koyacak bir silahlı güce sahip olması tarih boyunca zorunlu olmuştur.

Her ülkenin silahlı gücü ulusal nitelikler taşır ve ülkelerinin gereksinmelerine göre oluşturulur.

2. Sivil Savunma : Her türlü silahsız ve kurtarıcı önlemleri kapsayan organizasyondur.

Advertisement

3. Milli Güç : Bir devletin ulusal çıkarlarını sağlamak ve ulusal hedeflerini gerçekleştirmek için kullanabileceği maddi ve manevi unsurların tümüdür.


Leave A Reply