Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı Özellikleri

0
Advertisement

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı genel özelliklerinin maddeler halinde verildiği yazımız. Milli Mücadele dönemi edebiyatı yazarları, temsilcileri kimlerdir?

1. Aslında Millî Mücadele Döneminde kaleme alınan eserler, gerek biçim gerekse içerik açısından Millî Edebiyat Akımının devamı niteliğindedir. Konuların ulusal kaynaklardan alınması, ülke sorunlarının işlenmesi, doğal bir Türkçenin kullanılması ilkelerine bu dönemde de uyulmuştur. Ancak Millî Mücadele Dönemi eserlerinin en belirgin özelliği Kurtuluş Savaşı ve onun yankılarının dile getirilmiş olmasıdır.

2. Türklerin verdiği destansı kavga, cephelerdeki zaferler, kahramanlıklar, şehitlik ve Mustafa Kemal’in askerî dehası işlenmiş; yazar ve şairler Millî Mücadele’ye âdeta kalemleriyle katılmışlardır.

3. Şiir başta olmak üzere roman, öykü ve makale türlerinde çok sayıda eser yazılmıştır. Bu eserler genellikle heyecan öğesinin ön planda tutulduğu, ulusumuza moral vermeyi hedefleyen içeriğe sahip eserlerdir.

4. Dönemin yazar ve şairlerinin çoğu Millî Edebiyat Döneminde de eser vermiş kişilerdir. Bir kısmı ise kendisini bu dönemde tanıtan genç sanatçılardır. Millî Mücadele Dönemi Edebiyatının sanatçıları arasında Halide Nusret Zorlutuna, Yahya Kemal Beyat-lı, Ruşen Eşref Onaydın, Halide Edip Adıvar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mehmet Akif Ersoy, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Aka Gündüz, Falih Rıfkı Atay sayılabilir.

Advertisement

Leave A Reply