Milli Nedir – Sözlük Anlamı

0

Milli ne anlama gelir? Milli kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Milli ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

*millî
sıfat
1. sıfat Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
“İstiklal Harbi’nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık.” – O. S. Orhon

Advertisement

BİRLEŞİK SÖZLER

millî değer isim Bir ulusun kendine özgü saydığı ve sahip olmakla övündüğü toplumsal ve kültürel ögeler
*millî ekonomi isim Ulusal ekonomi
millî dil isim Ulusal dil
millî eğitim isim Ulusal olan eğitim
millî gelir isim, ekonomi Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan bölüm, ulusal gelir
millî güvenlik -ği isim Devletin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması
“… yetkili merci … millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi … hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir.” – Anayasa
millî hüviyet isim, toplum bilimi Millî kimlik
“Garp medeniyetine girişimiz millî hüviyetimizi yok etmek için değil, onu yaşatmak, geliştirmek içindir.” – O. S. Orhon
millî iktisat -dı isim Ulusal ekonomi
millî irade isim, hukuk Ulusça kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet
millî kimlik -ği isim, toplum bilimi Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan özellikler bütünü, millî hüviyet
millî marş isim Ülkelerin bağımsızlık simgelerinden olan, resmî makamlarca onaylanmış, çeşitli etkinliklerde seslendirilen marş
Millî Misak özel, isim Misakımillî
“Mustafa Kemal’in orada seçtiği savunma hattı, Millî Misak’taki Türkiye sınırı idi.” – F. R. Atay
millî mücadele 1. isim Bağımsızlık için yapılan savaş veya bu savaş süresi
1. özel, isim I. Dünya Savaşı sonunda düşman işgaline karşı Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla tam bağımsızlık amacına yönelik olarak başlatılan, işgalcilerin ve iş birlikçilerinin yenilgisi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Lozan Antlaşması ile sonuçlanan askerî ve siyasi dönem
millî müdafaa isim Ulusal savunma
millî park isim Bir bölgedeki doğal bitki örtüsünü ve orada yaşayan hayvanları veya üzerinde bulunan tarihî yapıları korumak amacıyla devlet tarafından koruma altına alınmış bölge
millî takım isim, spor Uluslararası yarışmalarda bir ülkeyi temsil etmek için bir araya gelmiş sporcular grubu
millî varlık -ğı isim Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel değerler ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü
Misakımillî özel, isim, tarih Erzurum ve Sivas kongrelerinde tespit edilip Osmanlı Mebusan Meclisinde 28 Ocak 1920’de kabul edilen ve milletçe sonuna kadar uygulanmasına karar verilen altı maddelik millî sözleşme, Millî Misak


Leave A Reply