Milliyetçilik Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Milliyetçilik ile ilgili bilgi / yazı. Milliyetçilik fikrinin doğuşu ve dünyadan örnekleri. Milliyetçilik hakkında bilgi.

Bir milletin kendine öz kültürüne, geleneklere bağlı kalıp kendi varlığını her şeyin üstünde tutarak yaşayabileceğine inanan bir siyaset görüşüdür. Buna göre bütün insanlar tek ayrımsız bir topluluk meydana getiremezler. Onun için milletler ayrı ayrı özelliklerini korumalı, bu bakımdan gelişmeye çalışmalıdır.

İnsanların kavim devri yaşadıkları Ortaçağ’da ne milliyet fikri vardı ne de milliyetçilik ülküsü. Toplumlar düzenlenip, dil, inanç ve ülkü birliğine kavuşunca millet haline geçtiler. Milliyetçilik fikri doğdu. Çağımızda da sömürge şeklinde idare edilen bazı milletlerin giriştikleri savaşlar, milliyetçilik fikrine dayanır. Ayrıca özgür ve bağımsız olan bir milletin vatan bütünlüğünü korumak, milleti sıkı bir birlik halinde bulundurmak tasaları da milliyetçilik ülküsü ile sağlanmaktadır.

Fransa’da 1789 İhtilâli’ni hazırlayan insan hakları, bireysel özgürlükleri üzerindeki düşünceler sonunda milliyetçilik tohumlarının atılmasına yol açmış fikir akımlarıdır. Bir siyasi görüş olarak Fransa’da milliyetçilik fikri 1897 yılındaki Dreyfus olayından sonra ortaya çıktı. Fransız anayurdunun bütünlüğü fikrini Maurice Barrés geliştirdi. Milliyetçilik Tarihi adlı eseriyle de kesinleştirdi.

Bizde milliyetçilik fikri Fransa’dan da öncedir. Daha sonra fikir ve akım olarak XIX. yüzyılın üçüncü çeyreğinde başta Ahmet Vefik Paşa olmak üzere birçok yazar ve sanatçı tarafından benimsenmişti. Bu fikir İttihad-ı Anasır (çeşitli milletlerden gelme unsurları aynı bayrak altında toplama) diye ifadelendirilen Osmanlıcılık düşünüşüne karşıt olarak ileri sürülüyordu. Miliyetçilik daha geniş ifadesini ilkin Turancılık ülküsüyle Ziya Gökalp ve arkadaşlarının eserlerinde buldu. Dil, fikir ve ülkü birliği yönlerinden işlendi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra siyasi şartlar milliyetçilik fikrinin silahlı bir savunma şeklinde gerçekleşmesine yol açtı. İstilacı kuvvetlere karşı Atatürk’ün önderliği altında millet fiilen ayaklandı. Bağımsızlığı için savaştı. Kurtuluş Savaşı gibi dünya tarihinde az görülmüş bir kahramanlık destanı yaratarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu.

Advertisement

Türkiye’nin örnek olduğu bu gerçekçi milliyetçilik akımı birçok Asya, Afrika milletlerine bağımsızlıklarını kurtarmak ya da korumak için büyük cesaret verdi. Her iki Dünya Savaşı’ndan sonra birçok milletler, milliyetçilik düşüncesi ile yaptıkları savaşlar sonunda bağımsızlıklarına kavuştular.

Yalnız gerçekten uzaklaşan, ihtiraslı emellere saplanan milliyetçilik akımları felaketlerle sonuçlanmıştır. Örnek olarak I. Dünya Savaşı’ndan sonra büyük devletlerin zorla kabul ettirdikleri şartlar altında kıskıvrak bağlanan Almanya’da Nasyonal Sosyalist (Nazi) Partisi milliyetçilikte aşırılığa giderek ırkçılık halini alan bir görüşle harekete geçti. Bunun sonucu olarak II. Dünya Savaşı çıktı. Nazi Almanyası mahvoldu. Gene o savaşa İtalya’yı, Japonya’yı sürükleyip yenilmelerine yol açan da aşırı milliyetçilikler olmuştur.


Leave A Reply