Milliyetçilik İlkesi Nedir?

0

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Milliyetçilik ilkesinin özellikleri nelerdir? Milliyetçilik ilkesi hakkında bilgi.

Milliyetçilik; • Bir arada yaşayan insanların bugün ulaşabildiği en yüksek aşama “millet”tir.

Advertisement

• “Milliyetçilik” de bu toplu yaşama biçiminden doğmuştur.

• Bir millete mensup olma olgusu nedeniyle kişi; üyesi bulunduğu milletin yücelmesi, yükselmesi ve ilerlemesi duygu ve düşüncesine sahip olur.

• işte bu duyguya sahip olma ve bu duyguyu geliştirme “milliyetçilik” kavramıyla belirtilir.

Toplumlarda “milliyetçilik” duygu ve bilincinin açık seçik ortaya çıkışı yeniçağın sonlarında başladı. Fransız ihtilâli ile de bütün dünyaya yayıldı.

Advertisement

Osmanlı Devleti’nde “milliyetçilik” düşüncesi tehlikeli görülmüş ve devletin dağılmasına neden olacağı inancıyla milliyetçilik tohumlarının yeşermesi önlenmeye çalışılmıştır.

Osmanlı Devleti “milliyetçilik” yerine “Osmanlıcılık” ve “ümmetçilik” düşüncesiyle kendine bağlı milletleri bir arada tutmaya çalışmıştır.

Millet’in niteliği üzerinde bilimsel olarak düşünen ilk bilim adamı Ziya Gökalp‘tır.

ittihat ve Terakki Partisi, milliyetçiliği tarihimizde ilk kez resmi bir ideoloji haline getirmiştir.

Atatürk, çağdaş ve insani ölçüler içinde mükemmel bir milliyetçilik anlayışı oluşturdu.

Atatürk milliyetçiliği insancıldır. Başka uluslara saygı duyar. Din ve ırk esasına dayanmaz.

Advertisement

Milliyetçilik; ulusun tüm bireyleriyle;

1. Amaçta, kaderde, kültürde, dilde ulusal bilince varması,

2. Tasada, kıvançta, olanakların dağılımında birleşmenin mutluluğuna dayanması,

3. Ülke ve ulus bütünlüğü için devletin ve ulusun, geleceği için birlikte çalışması ve eyleme geçmesi,

4. Yönetimde, ekonomide, iç ve dış politikada, kültürde, bağımsızlık doğrultusunda gelişmeye çağdaşlaşmaya katkıda bulunabilmesidir.

Ulusal ,birliğin sağlanmasında ekonominin yanı sıra dil ve tarih de kültür varlığını, birliğini oluşturan temel öğelerdir.


Leave A Reply