Milliyetçilik Nedir?

0

Milliyetçilik nedir ne demektir? Milliyetçiliğin tanımı ve özellikleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Milliyetçilik, bireylerin bağlı oldukları milletin milli ülkülerini benimsemeleri, sevmeleri ve milletin kalkınmasına hizmet etmeleridir.

Advertisement

Milliyetçilik duygusunun bilinçli şekilde ortaya çıkması için, o milletin bir ferdi olmanın bilincinde olmak gerekir. Milliyet ne demektir? Hukuksal açıdan milliyet, bireyi, devletine bağlayan vatandaşlık bağıdır.

Sosyolojik açıdan milliyet ise bir milletin bireylerini birbirine bağlayan, binlikte yaşatan milli bir duygu, milli bir bağdır. Milliyetçilik, hem bir duygu, hem de bir fikirdir.

Duygudur, çünkü tarih boyunca bir arada yaşayan bütün bireylerin kalplerinde mensup oldukları millete yönelik sevgi ve bağlılık doğar.

Fikirdir, çünkü, milletin çözülmez bir parçası olduğunu, kendi hayatının onun yaşamına bağlı olduğunu bilir, sahip olduğu maddi ve manevi bütün varlıkların ondan geldiğinin bilincindedir.

Advertisement

Milliyetçilik, oldukça geniş bir kavramdır. Yabancı baskısı ve sömürüsünden kurtulmayı, kendi milletini sevip onu yüceltmeyi amaçlar. Milliyetçilik kimi kez, kendi ırkını üstün görüp başka ırkları egemenliği altına almayı istemeye dek aşırıya kaçabilmektedir.

Milliyetçiliğin aşırıya vardırılmış, abartılmış şekli şovenizmdir. Şovenizmde, kişi, kendi milletinin üstünlüğünü ileri sürerken, diğer milletleri küçümser. Şovenizm, kimi zaman kendini yabancı düşmanlığı biçiminde gösterir.


Leave A Reply