Mimaride Niş Nedir?

0

Mimaride niş nedir? Mimarideki nişin özellikleri, tarihçesi, niş bulunan önemli yapılar hakkında bilgi.

Advertisement

Mimaride Niş

Niş; mimarlıkta bir işlevi karşılamak için ya da süslemek amacıyla duvar içinde bırakılan girintidir. Nişlerin içine vazo, heykel, çeşme gibi süsleme amaçlı nesneler yerleştirilir. Eski Romalılar yapıların hem iç, hem dış duvarlarında niş kullanmışlardır. Gotik mimarlıkta da, örneğin Wells ya da Peterborough gibi İngiliz katedrallerinde nişler bulunur. Daha sonraki dönemlerde de, özellikle İtalyan Rönesansı’nda 17. ve 18. yüzyıl Avrupa mimarlığına egemen olan klasikçi üslupta nişler kullanılmıştır. Yarım daire planlı nişlerin üstünü istiridye kabuğu biçimleriyle bitirmek çok görülen bir uygulamadır.

İslam ülkelerinde en tipik ve işlevsel niş uygulaması camilerdeki mihraptır. Mihrap nişleri genellikle yarım daire ya da yarım çokgen planlı yapılır, üzerileri yarım kubbe ya da mukarnas sıralarıyla örtülür. Ayrıca büyük camilerin kubbelerini taşıyan büyük ayaklarda, son cemaat yerlerinin duvarlarında, medrese ve kervansaraylar ile gene camilerin ana kapılarının iki yanlarında nişlere sık sık rastlanır.


Leave A Reply