Mimarlık Nedir? Özellikleri

0

Mimarlık nasıl bir meslektir? Mimarlıkta dikkat edilen noktalar, özellikleri, yapı tekniği ile ilgili bilgi.

Mimarlık, insanların barınak, tapınak, anıt gibi değişik amaçlarla meydana getirdikleri açık, kapalı yapıları tasarlayıp gerçekleştirmek sanatıdır. Güzel sanatların güzelle faydalıyı birleştiren bir koludur.

Advertisement

Yeryüzünde, gerek zaman, gerek yapıldığı yere göre birbirine benzemez şekillerde, milyonlarca mimarlık eseri vardır. Bunlar, çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Başlıca sınıflandırma şekilleri şöyledir:

a) Zaman sırasına göre mimarlık: İlkçağ mimarlığı, Ortaçağ mimarlığı gibi.

b) Yapının yapılmasındaki maksada göre mimarlık: Askeri mimarlık, dini mimarlık, sivil mimarlık, bahçe mimarlığı, şehir mimarlığı gibi.

Advertisement

c) Üsluplara göre mimarlık: Gotik mimarlık, barok mimarlık, kübik mimarlık gibi.

ç) Kullanılan malzemeye göre mimarlık: Taş, tuğla mimarlığı, beton mimarlık eserleri, ahşap mimarlık eserleri gibi.

d) Yer, bölge veya milletlere göre mimarlık: Türk mimarlığı, İtalyan mimarlığı, Çin mimarlığı gibi.

Mimarlıkta Yapı Tekniği

Ne maksatla kullanılacak olursa olsun, her mimarlık eserinde bulunması şart olan bazı ortak özellikler vardır. Bu ortak özellikler birtakım şartlardan doğar.

Advertisement

Başta, kullanılan malzeme gelir: Çünkü bir yapı sanatı olduğuna göre, mimarlıkta yapıya biçim veren ilk, şart, kullanılan malzemedir. Mısır mezarlarında büyük taş blokları kullanılmıştır. Bundan dolayı o mezarlar, o taş blokların ağırlığını taşıyacak en akla uygun biçime, yani ehram biçimine sokulmuştur. Mısır sivil mimarlığında ise tuğla ve ahşap karışımı kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak duvarlar incelebilmiş, yapı, içinde büyük boşluklar bırakabilecek hale gelmiştir. Doğu’da kemer ve kubbenin bulunuşu, kullanılan malzemenin sonucudur. Eyfel kulesinin biçimi, baştan başa demirden yapılmasının tabii bir sonucu olmuştur.

İkinci şart, mimarlığın hangi maksada hizmet edeceğidir. Oturmak, barınmak için yapılan bir bina odalara bölündüğü halde bir cami, herkesi toplıyan örtülü bir boşluktan ibaret olacaktır.

Üçüncü şart, yere, mekâna uygunluktur. Depremlerle her an sarsılan Japonya’da depreme dayanıklılık yapılardaki en önemli kriterdir. Buna göre binalar inşa edilir. Venedik’te, rutubete karşı kalın duvarlarla birlikte, bol revaklı balkonlar, büyük, kat kat pencereli yapılar görülür.

Dördüncü şart, çağın güzellik anlayışına uygunluktur. Gotik devrinde göklere yükselen çizgilerle dar, duvarları pencerelerle delinmiş yapılar meydana getirildiği halde rokoko üslûbunda duvar yüzeyleri baştan başa, kabartma süslerle kaplanmıştır. Çin yapılarının saçaklariyle Türk mimarlığının meydana getirdiği o geniş, koruyucu, düz saçaklar elbette birbirine benzemez.

Beşinci şart, kullanışlılıktır. Her mimarlık yapısı, yapılmasındaki maksada en uygun, en kullanışlı biçimi almak zorundadır. Büyük mimarlar, bütün bu şartları birbiriyle en uygun şekilde bağdaştırırlar.


Leave A Reply