Mineraloji Bilimi Hakkında Bilgi

0

Mineraloji bilimi ile ilgili olarak doğuşundan bugüne genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

mineraller
Mineralleri inceleyen bilime «mineraloji» denir.

Advertisement

İnsanların minerallerle ilk karşılaşması yeryüzünde ilk insanlar zamanında başlar. İlk insanlar keskin yüzlü parçalara bölünebilen çakmaktaşı gibi mineralleri silah yapımında, daha başka birçok işlerde kullanmışlardır. İnsan yaşayışının gelişmesiyle, mineraller üzerindeki bilgiler de ilerlemiş, araştırmalar başlamıştır. Eski Yunanlı bilgin Aristoteles mineralleri «taşlar», «madenler» diye ikiye ayırmıştı. Büyük Türk bilgini İbni Sina ise mineralleri dörde ayırır: Taşlar, tuzlar, madenler, yanar taşlar.

Yeniçağ’da mineraller üzerinde bilimsel usullerle çalışıldı, mineraloji bilimi ortaya çıktı. Bu bilime yardımı olan başlıca bilginler Fransız Rene Just Hauy (1743-1822), Alman A. Gottlob Werner (1750-1817) ile Christian Samuel Weiss ( 1780-1856 )dır. Hauy ile Weiss kristallerin yapılarını, biçimlerini bağlı bulundukları kanunları, ortaya koymuş, Werner de minerallerin sınıflandırılmasını yapmıştır.

Mineroloji ikiye ayrılır:
1) Genel mineraloji;
2) Özel mineraloji.

Genel mineralojide minerallerin genel özellikleri toplu olarak, özel mineralojide de her mineral ayrı ayrı incelenir. Mineralojinin faydalandığı başlıca bilimler, jeoloji, petrografi (taşbilim), kristalografi, matematik, kimya, fizik, fizikokimyadır.

Advertisement


Leave A Reply