Miraç Kandili Nedir? Niçin Kutlanır? Miraç Kandilinin Anlamı Nedir?

0
Advertisement

Miraç kandili ne demektir? Miraç kandili ne zaman ve neden kutlanır? Miraç kandilinin önemi ile ilgili bilgi. Miraç kandilinin anlamı nedir?

Miraç Nedir?

Leyle-i Mi’raç, Hz.Muhammed (s.a.v.)’in Receb ayının 27. gecesi (Allah Elçiliğine seçilişinin 9. yılında, 16 Mart 619 tarihinde) Mescid-i Haram’dan (yani Mekke-i Mükerreme’deki Ka’be-l Muazzama’dan) Mescid-i Aksa’ya (yani Kudus-i Şerif’e) ve oradan ulvi aleme -Allahu Taala’nın emriyle- yapabildiği yolculuk gecesi olup Kur’an’ı Kerim’de zikr olunur. Bu alayın ruh ile mi, yoksa bedenle mi olduğunu tartışanlara katılmamak yerinde olur. Çünkü evreni yaratan, bütün varlıkları yok ettikten sonra Kıyamet gününde yeniden diriltecek alan Allahu Taala’nın gücünün herşeye yettiği bilindiğine göre, bu mübarek olayın, cismen de vukuu doğaldır. Esasen din konularında, aklı aşan veya bizim aklımızın niteliğini kavrayamadığı sorunları, nakilde nasıl gelmişse öylece kabul etmek ve tereddütlerden kendimizi arındırmak, herhalde, en doğru yol ve uygun hareket olur.

Mi’raç kelimesi: merdiven, çıkacak yer anlamına gelir. Hz. Peygamber, Burak denilen cennet bineğine binerek Beytü’l-Makdis (Kudüs’teki kutsal mabed) ‘e varmış, aradan göklere yükseltilmiştir. Göklerden her birinde ,bir peygamberle görüşen Hz.Muhammed (s.a.v.) bir çok melaike de görmüş, cennet ve cehennemin durumunu da öğrenmiştir. Sidre-i müntehayı (semavi kutsal bir makam) da geçerek Allahu Taala’nın huzuruna da nail olmuştur. Beş vakit namazın farz kılınması yükümlülüğü gibi İslamın en büyük şartlarından biri ile de görevlendirilip nihayet aynı gece -hatta yatağı dahi daha iyice soğumadan- dönüvermiştir.

Bu mübarek olayı öğrenenler arasında tartışmalar, bunun mümkün olmadığı kanısını ileri sürenler olmuşsa da Hz. Ebu Bekr’in inançlı sözleri ve Hz. Peygamber’in tam gerçeği belirten yolculuk açıklamaları, Kudüs’teki Mescid-i Aksa ile ilgili görgüye dayalı açık tanıklık, şüphecileri susturmaya yetmiştir. Ve böylece bu gece de, İslam dininin mübarek geceleri arasında yüce yerini almıştır.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?