Mısır Tanrısı Amon Hakkında Bilgi

0

Eski Antik Mısır tanrılarından Amon ya da diğer bilinen ismi ile Amon-Ra ile ilgili genel bilgiler

Amon-Ra
Amon (Amun, Amana ya da Eski Yunancada Ammon olarak da geçer), Eski Mısır tanrısı. Orta Mısır’da Khmun‘un 8 tanrısından biridir.

O çağlardaki okyanusun gizemlerinin insan biçiminde simgelenmesidir. Thebes Birleşik Krallığın başkenti olduktan (yaklaşık M.Ö 2100) sonra bilinmeyen koşullar altında kültü bu kente geldi. Kıptilerin bereket tanrısı Min’in özelliklerini taşıdığı kabul edildi; Heliopolislilerin Güneş Tanrısı Ra ile birleştirilerek Amon-Ra adı verildi.

18. Sülale döneminde Amon-Ra‘nın krallara başarma gücü verdiğine inanıldı. Daha sonra kült Nübye’ye, Pi-Ramesse’ye ve vahaya yayıldı. İknaton‘un din devrimi doğrudan Ammon’a yönelikti. Tutankhamon başa geçtiğinde (yaklaşık M.Ö 1350) Karnak ve Luksor’daki Ammon tapınaklarının zenginliği arttı. 21. Sülale döneminde (yaklaşık M.Ö 1100) Ammon rahipleri devletin dinsel başkanı oldular. Asurluların Thebes’i yağmalamaları (yaklaşık M.Ö 663) Ammon’un önemini yitirmesine yol açtı.

Libya Çölü’nde Siwa Vahası’ndaki ünlü kehanet merkezi etkisini korudu; Büyük İskender buraya geldiğinde Ammon’un oğlu olarak karşılandı. Ammon insan biçiminde, kimi kez koç başlı olarak gösterilirdi. Kutsal hayvanları koç ve Nil kazıydı.


Leave A Reply