Missouri Nerededir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Missouri Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

  • Yüzölçümü: 180.486 km2.
  • Başlıca kentleri: Jefferson City (merkez), St. Louis, Kansas City, Springfield, independence.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 24. eyaleti. ABD’nin orta kesimindeki eyaletlerindendir. Kuzeyden Îowa, doğudan Illinois, Kentucky ve Tennessee, güneyden Arkansas, batıdan Oklahoma, Kansas ve Nebraska ile çevrilidir.

Missouri Irmağı Haritası

Missouri Irmağı Haritası

Eyalet toprakları; kuzeybatı sınırını oluşturan Missouri Irmağı ve kolları tarafından derin biçimde yarılmış fazla yüksek olmayan Ozark Yaylası üzerinde uzanır. Yayla, kuzeyde geniş çayırlıklarla güneydoğuda verimli Mississippi Irmağı vadisi arasında yer alır. Eyaletin en yüksek noktası, Taum Sa-uk Tepesi’dir (540 m). Ülkenin en uzun iki ırmağı olan Mississippi ve Missouri, eyaletin endüstri ve ticaret yaşammda önemli rol oynar. İki ırmağın ve kollarının eyalet içindeki toplam uzunluğu 18.500 km olup 1.700 km’si ulaşıma elverişlidir. Sekiz büyük yapay göl ve bir dizi küçük baraj gölü vardır. Osage Irmağı üzerinde kurulu Begnell Barajı’nın oluşturduğu Ozarks (yüzölçümü 26 bin hektar, kıyı uzunluğu 2.690 km) Gölü, türünün en büyük baraj göllerinden biridir. Aynı şekilde, Ozark Havzası ise dünyanın en zengin kaynak sularını (10.000’in üzerinde) içerir. Bunlar arasında, Big Spring’den günde 1.000 ton içme suyu sağlanır.

Yazlar ve kışların genelde ılıman geçtiği eyalette, yılık ortalama sıcaklık 13 °C, en soğuk ay (ocak) 0.6°C, en sıcak ay (temmuz) 25°C’dir. Yıllık ortalama yağış 760-1.020 mm, en yağışlı aylar mayıs-hazirandır.

Eyalet ekonomisinde gerek tarım, gerekse endüstri ayrı önem taşır. Mısır, soya fasulyesi, buğday, sorgum, yulaf, pamuk üretimi gerçekleştirilir. Endüstri etkinlikleri (ulaşım araçları, elektrik donanımı, kimya, metalürji, kâğıt, deri, mekanik gereçler, besin), St Louis, Kansas City, Springfield, İndipendence kentlerinde toplamıştır. Eyalet, yeraltı kaynakları açısından oldukça zengindir. ABD kurşun üretiminde ilk, çinko üretiminde ikinci sırayı alır. Kömür, demir filizi, alçıtaşı, kil, öteki önemli yeraltı kaynaklarıdır. Nüfusun %87’si Beyazlar, %12’sini Zenciler, % 1 ‘ini Kızılderili kökenliler oluşturur. Halkın büyük çoğunluğu Katoliktir. Protestan mezhebine bağlı Babtist, Metodist, Luteryen, Persbiter-yen kiliselerinin de 1 milyon üyesi vardır. St Louis ve Kassas City, yöre kentleriyle birlikte eyalet nüfusunun % 80’ini barındırır. Eğitim ve sağlık hizmetleri ileri düzeydedir.

Missouri Eyalet Bayrağı

Missouri Eyalet Bayrağı

Tarih:

İlk yerleşim Fransızlar tarafından doğuda St, Genevieve’de gerçekleştirildi. 1762’de İspanya’ya bırakıl-dıysa da kısa süre sonra geri alındı. Napolyon döneminde, 1803’te Louisiana ile birlikte Amerikalılara satıldı. 1812’de Missouri yönetimi kuruldu. Kuzey eyaletlerinin köleliğe karşı çıkması nedeniyle, Birlik’e katılması gecikti. 1820 Missouri Uzlaşması ile köle satışının serbest bırakılması kararlaştırıldı. 10 Ağustos 1821’de Birlik’e katılan 24. eyalet oldu. Amerikan İç Savaşı’nda (1861-1864), Birlik’ten ayrılmayarak Kuzey’in yanında yer aldı. 1821 Anayasası’mn 1/4’lük bölümü değiştirilerek 1945’te yürürlüğe giren yeni anayasaya göre, eyalet parlamentosu, 4 yıl için genel oyla seçilen 34 üyeli Senato (üyelerinin yarısı 2 yılda bir yenilenir) ve 163 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet, Federal Kongre’de 2 senatör ve 9 temsilciler meclisi üyesiyle temsil edilir.

Advertisement

Leave A Reply