Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

0

Mitoz ve Mayoz bölünme arasındaki farklar nelerdir? Maddeler halinde farkların açıklaması, konu anlatımı.

Advertisement

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz ve mayoz canlılar açısından çok önemli iki değişik bölünme biçimidir. Bu bölünmelerin oluş biçimleri, sonuçları bazı farklılıklar gösterir. Bu farklar aşağıda verilmiştir.

MİTOZ

1— Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinin çoğalma biçimidir.

2— Gelişme sırasında vücudun bütün doku ve organlarında oluşur.

Advertisement

3— Bölünme ile oluşan hücreler canlının gelişmesini sağlar.

4— Bölünme ile oluşan hücreler genellikle uzun ömürlüdür.

5— Bölünme sırasında tetrat oluşmadığından crossing över görülmez.

6— Bir hücrenin bölünmesinden iki hücre oluşur.

7— Oluşan hücrelerin kromozom sayıla-m n birbirinin ve ana hücrenin aynıdır.

Advertisement

2n kromozomlu hücre ⇒ 2 tane 2n kromozomlu hücre

8— Oluşan iki hücre (mutasyon olmamışsa) birbirinin aynıdır.

9— Mitoz sırasında çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir kez olur.

10— Zigot oluşumundan ölüme dek sürer.

MAYOZ

1— Çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin (gametlerin) oluşmasını sağlayan bölünmedir.

Advertisement

2— Hayvanların erkeklerinin teslislerinde, dişilerinin yumurtalıklarında ve bitkilerin çiçeklerindeki üreme organlarında oluşur.

3— Bölünme ile oluşan hücreler üremeyi sağlar.

4— Bölünme ile oluşan hücreler genellikle kısa ömürlüdür.

5— Bölünme sırasında tetratlar oluştuğundan crossing over görülebilir.

6— Bir hücrenin bölünmesinden dört hücre oluşur.

Advertisement

7— Oluşan hücrelerde eşey ana hücresinin yansı kadar kromozom bulunur.

2n kromozomlu hücre ⇒ 4 tane n kromozomlu hücre.

8— Oluşan dört hücre (mutasyon olmasa bile) birbirinin aynısı değildir.

9— Mayozun birinci bölümünde bir kez ve ikinci bölümünde bir kez olmak üzere iki kez çekirdek ve sitoplazma bölünmesi görülür.

10—Ergenlikle başlar, üreme devri süresince oluşur.

Mayoz bölünmenin birinci evresinde homolog kromozomların karşı karşıya gelmesi ve kutuplara çekilmesi rastgele olduğundan her bölünmede oluşan hücreler birbirlerinden farklı olurlar.

Advertisement

Aynı anadan ve babadan oluşan iki kardeşin farklı görünmesi, mayoz bölünme ile her seferinde değişik üreme hücresinin oluşmasıyla açıklanabilir.


Leave A Reply