Moda Nedir?

0

Moda nedir ve ne demektir? Modanın tarihçesi ve modanın ne olduğu ile ilgili olarak bilgi veren yazımız.

moda

Advertisement

Giyim-kuşamda, süslenmede, toplum hayatına yayılan geçici yeniliğe «moda» denir. Moda olan yenilikler insanlardan çoğunun gerek giyim, gerek davranış, gerekse zevk alanlarındaki seçişlerini etkiler, değişiklik ihtiyacını karşılar. Bir süre sonra çeşitli şartların etkisiyle sönüp gider.

Modanın değiştirilmesine yol açan birçok sebepler, şartlar, olaylar vardır. Bu arada, çok kere, hayat şartlarındakî değişikliğin; savaş, kıtlık, bolluk gibi durumların, kitapların, filimlerin, filim artistlerinin, düşünürlerin, ünlü kişilerin etkisi görülür. Meselâ, kadın kıyafetlerinde bir zamanlar yerlere değen uzun etekli, çok teferruatlı elbiseler moda idi; kadınlar, erkeklerin yanı sıra, iş hayatına atıldıktan sonra, etekler sokakta rahatça yürümeyi sağlıyacak şekilde kısaltıldı, çok süslü elbiselerin yerini daha kullanışlı, sade kıyafetler aldı. Bu, hayat şartlarındakî değişikliğin moda üzerindeki etkisine bir örnektir.

Modanın getirdiği yenilikler, insanların davranışlarından, düşüncelerinden, kullandıkları eşyalardan, zevklerinden çok kıyafetlerinde kendini gösterir. Bu yüzden «moda» dendiği zaman akla ilk gelen şey giyimdir. Giyim alanında ise kadın kıyafetlerini etkiliyen değişmeler, erkek kıyafetlerinde olduğundan daha sık, daha belirli bir şekilde meydana gelir. Kadın kıyafetleri alanındaki moda hareketlerini birçok ünlü terziler, moda evleri yönetir. Bu ünlü modacılar, her yıl, hattâ her mevsim kadın kıyafetlerine bir yenilik kazandırmak, böylece kendilerine gelir sağlıyabil-mek için, gerek giyim tarzını etkileyen ana sebeplere, gerekse estetik değerlere, ölçülere dayanarak modada değişiklikler yaratırlar. Bu değişiklikler her yıl belli zamanlarda, birçok defilelerle, moda dergileriyle halka duyurulur.

Yıllardan beri, Paris kadın kıyafetleriyle ilgili modanın yaratıldığı, bütün dünyaya yayıldığı en ünlü merkez olmuştur. Londra ise daha çok erkek kıyafetlerinin modasını çıkaran merkez olarak tanınır. 1930’dan beri Amerikan modacıları da kadın kıyafetlerinin modası konusunda birçok yenilikler yaratmışlardır.

Advertisement

Bugün dünya modasını yine Amerika, Fransa, İngiltere ve İtalya domine etmektedir.


Leave A Reply