Mohombi, In Your Head Çevirisi

0
Advertisement

Mohombi In Your Head Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Mohombi In Your Head şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Mohombi

Kaynak: commons.wikimedia.org

Mohombi – In Your Head Çevirisi

 • She’s waiting for her man to go to work
  İşe gitmek için onu bekliyor
  Then calls me on the phone saying he’s such a jerk
  sonra bana telefon edip onun nasıl bir pislik olduğunu söylüyor
  I feel like a thief in the day and a thief in the night
  Gündüz ve gece kendimi bir hırsız gibi hissediyorum
  But it’s just a fight
 • ama bu sadece bir savaş
  Why why why don’t he treat you right
  neden neden sana doğru davranmıyor
  He should be the one to apologise
  özür dilemesi gereken kişi o
  Going upstairs, get away from the past
  yukarıya çıkıyor, geçmişten uzaklaş
  Then the phone rings I hear your husband ask
  sonra telefon çalıyor, kocanın sorduğunu duyuyorum
  “someone in the back, who’s that who’s that who’s that who’s that”
  geride birisi mi var, kim o, kim o, kim
 • In your head
  aklındaki
  In your head
  aklındaki
  Mohombi
  Mohombi
  Mohombi
  Who’s in your head
  kim var aklında
  In your head
  Mohombi
  Mohombi
  Mohombi
 • He ain’t falling for your lies
  senin yalanlarına kanmıyor
  He got a private eye
  özel bir bakışı var
  But I pass him in the sky
  ama ben onu gökyüzünde geçiyorum
  tryna look through your blinds
  kör bakıyorum
  What is your report to your man
  adamın için raporun ne
  Is he really should have listened while he had that chance
  Fırsatı varken gerçekten dinlemesi gerekiyor mu
 • You told him what you like and what you hate
  ona neyden hoşlandığı ve neyden nefret ettiğini söyledin
  And now I stole your heart and it’s way too late
  ve şimdi kalbini çaldım ve artık çok geç
  You really really didn’t have the business
  sen gerçekten gerçekten işi yapmadın
 • Now i’m all up all up all up in your business
  şimdi işinin başındayım
  Now you know who this is
  şimdi bunun kim olduğunu biliyorsun
  Fulfilling all your wishes
  tüm isteklerini yerine getiren
 • In your head
  aklındaki
  In your head
  aklındaki
  Mohombi
  Mohombi
  Mohombi
  Who’s in your head
  kim var aklında
  In your head
  Mohombi
  Mohombi
  Mohombi
 • Just say my name right
  sadece benim adımı doğru söyle
  Just say my name right
  sadece benim adımı doğru söyle
  I feel your pain right
  senin acını hissediyorum
  I feel your pain right
  senin acını hissediyorum
 • Told the girl to be quiet quiet
  kıza sakin olmasını söyledin
  If they hear your voice they’ll be a riot riot
  eğer sesini duyarlarsa, isyankar olacaklar
  Your man’s outside with them dudes waiting for me
  adamın dışarıda ahbaplarıyla birlikte bekliyor
  But I’m gonna stay appeased
 • ama ben sakin kalacağım
  If they wanna wait all day
  eğer tüm gün beklemek istiyorlarsa
  All day gonna hears what I play
  tüm gün oynadığımı dinleyecekler
  Boom boom boom from the bedroom
  boom booom yatak odasından
  Grab your girl and zoom zoom zoom
  kızını al ve zumla
 • In your head
  aklındaki
  In your head
  aklındaki
  Mohombi
  Mohombi
  Mohombi
 • Who’s in your head
  kim var aklında
  In your head
  Mohombi
  Mohombi
  Mohombi


Leave A Reply