Molla Fenari Kimdir?

0
Advertisement

Molla Fenari Kimdir? Molla Fenari Hayatı, biyografisi, başlıca eserleri, Molla Fenari hakkında bilgi.

Molla Fenari, ilk Osmanlı şeyhülislamıdır (Maveraünnehir 1350-Bursa 1430). Dönemin ünlü bilginlerinden ders aldı. Mısır’da Şeyh Kemaleddin’ in öğrencisi oldu. Metamatik ve astronomiyle öteki bilim dallarında da kendisini yetiştirdi. Önce Bursa Kadılığı’ na atandı. II. Murat tarafından Şeyhülislamlığa getirildi (1424), merkezdeki tüm dinsel sorumluluklar, geniş yetkilerle kendisine verildi. 1430’da hac görevini yerine getirmek üzere Hicaz’a gitti. Bursa’da kendi yaptırdığı caminin avlusunda gömülüdür.

Başlıca eserleri: Fatiha tefsiri, Usül-ı Bedayi (Güzelllik Yöntemi), Emmüzecü l-Ulüm: Bilimler Örneği (100 kadar bilimden söz eden bu ansiklopedik eser, oğlu Mehmet Şah tarafından genişletilerek yeniden düzenlendi), Esasü’l-tarif, (Tanımın Temeli).


Leave A Reply