Molla Kaabız Kimdir? Kanuni Döneminin İlginç Simasının Hikayesi

0
Advertisement

Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul’a gelerek Hz. İsa’nın Hz. Muhammed’den daha üstün bir peygamber olduğunu öne sürerek kendine yandaş toplayan Molla Kaabız hakkında bilgi. Molla Kabız Kimdir?

Kanuni Dönemine Ait Bir Minyatür

1527 senesinde Kanuni Sultan Süleyman devrinde geçer olay. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlının gücünün dorukta olduğu hem maddi hem de manevi olarak gücünün zirvesinde olduğu bir dönemdir.

O dönemden İstanbul aynı zamanda bir ilim merkezi idi. Tüm memleketlerden ilim ve fikir adamları İstanbul’a gelmekte hem bilgilerini hem görgülerini hem de düşüncelerini ortaya özgürce dökerlerdi. Molla Kaabız ‘da işte bu dönemde İstanbul’a gelmiştir.

Molla Kaabız aslında bir Acemdi yani İranlıydı. İstanbul’da ki tüm büyük camilerde vaaz vermeye başladı. Ağzı çok iyi laf yapıyordu Molla Kaabız’ın her verdiği vaaz büyük ses getiriyordu. Şöhreti bu sebeple arttıkça arttı. Şöhreti arttıkça söylemleri de marjinalleşmeye başladı. Peygamberimiz’den sonra peygamber, Kur’an’dan sonra kitap geleceğini iddia etmeye başladı. Kur’an-ı Kerim‘deki açık ifadeleri kendince yorumluyor hükümleri dilediği gibi değiştiriyor kısacası Kur’an’ı Kerim’i kendi fikirlerine alet ediyordu.

Bu vaazlerını dinleyen kişilerin bir kısmı öfkelenip bu fikirlere kapılmaz ken bir kısmı ise Molla Kaabız’ın hitabet yeteneğine de kapılıp fikirlerine inandılar. Bu sebeple etrafında bir gruplaşma ve gruplaşmanın akabinde bir fikir çatışması da başladı. Olaylar en nihayetinde Topkapı Sarayına intikal etti. Molla Kaabız’ın fikirlerine karşı olanlar onu şikayet ettiler ve saray durumdan haberdar edildi.

Advertisement

Sadrazam İbrahim Paşa Molla Kaabız’ın Anadolu ve Rumeli Müftüleri ile divanda tartışması için bir ortam ayarladı. Tartışmayı bir kafes ardından kanuni Sultan Süleyman’da izlemiştir. İddialarını dönemin en iyi alimlerinin önünde divanda tekrarladı. Ancak Molla Kaabız tartışmalarda divanda yer alan alimlere üstünlük sağladı. Yine de Molla Kaabız’ın başının vurulması yönünde fikir beyan ettiler. Ancak Sadrazam İbrahim Paşa ilmen mağlup olmayan Molla Kaabız’ı serbest bıraktı.

Rivayet olur ki Molla Kaabız’ın serbest kalması sonrası Kanuni Sultan Süleyman ile Sadrazam İbrahim paşa arasında şu şekilde bir konuşma geçer :

Kanuni :Bre ne iştir! Nebace adamın biri divanımızda dinimizin esaslarına saldırır, amma Sadrazamımız onu serbest bırakır buna sebep nedir?

Sadrazam İbrahim Paşa: Hünkarım; Kazaskerleriniz sapığı ilmen mağlup edemediler. Senin mülkünde fikrin kılıçla değil fikirle mağlup edilmesi gerektiğini düşündüğüm için Molla Kaabız’ı serbest bıraktım

Kanuni Sultan Süleyman ertesi gün Molla Kaabız’ın tekrar cağrılmasını ama bu sefer karşısında hocası İbni Kemal’ın çıkarılmasını emretti.

3 Kasım 1527 Pazar günü Molla Kaabız tekrar divana cağırıldı. Karşısına bu sefer Kanuni Sultan Süleyman’ın hocası İbni Kemal’i buldu. Tartışma başladı. Kanuni Sultan Süleyman yine kafes arkasından tartışmayı dinledi . Molla Kaabız iddialarını tekrarladı delillerini gosterdi.İbni Kemal tek tek hepsini çürüttü. Molla Kaabız bu defa pes etti ve mağlubiyeti kabul etti. İbni kemal Molla Kaabız’ı tövbeye davet etti ancak Molla Kaabız bunu reddetti. Osmanlı Devleti’nin güç kaynağı sayılabilecek inançlarına fitne fesat sokarak zayıflatmayı amaçladığı itiraf ettikten sonra boynu vurularak cezalandırıldı. Kanuni döneminin ilginç ve renkli kişilerinden birisi sayılmaktadır Molla Kaabız.

Advertisement


Leave A Reply