Monera Alemi Hakkında Bilgi

0

Monera aleminde hangi canlılar bulunur, genel özellikleri nelerdir? Monera alemi hakkında kısaca bilgi.

monera

Advertisement

MONERA âlemi basit yapılı, bir hücreli heterotrof ve ototrof organizmalardan meydana gelir. Bakteriler ve Mavi-Yeşil-Algler Monera âlemi içinde incelenirler.

Bakteriler oldukça özelleşmiş bir organizma grubudur. Şekil ve büyüklük bakımından çok çeşitlilik gösteridir. Mikroskopta küre, çubuk, virgül ve spiral şekillerde görülür: Bazıları yan yana gelerek koloniler meydana getirir. Belirli bir çekirdekleri yoktur (prokaryot hücre). Çoğunlukla “heterotrof” organizmalardır. Bakterilerin bir kısmı, yaşayabilmesi için mutlaka oksijene ihtiyaç duyar. Oksijensiz ortamda yaşamaya uyum göstermiş olanlar da vardır. Bakterilerin çoğu, insanlarda ve hayvanlarda hastalık yapar.

Bakterilerin Yapısı ve Özellikleri
Mavi-Yeşil Bakteriler (Siyanobakteri) Hakkında Bilgi
Bakteriler Hakkında Bilgi

Mavi-Yeşil-Algler; mavi-yeşil renkli, bir hücreli, belirli bir çekirdeği ve kloroplastı bulunmayan organizmalardır (prokaryot hücre). Mavi-yeşil alglerde bulunan klorofil kloraplastlar içinde değil, tanecikler halinde sitoplazmaya dağılmıştır. Bundan dolayı renkleri yeşildir. Mavi renk ise, sitoplazmadaki “fikosiyanin” denilen mavi renkli bir pigmentten ileri gelmektedir. Çok azı tek tek yaşar. Koloniler halinde yaşayanları çoğunluktadır.

Advertisement

Denizde, tatlı su birikintilerinde, göllerde ve nemli yerlerde yaşarlar. Çok miktarda bulunmaları halinde suyun rengini değiştirirler; hoş olmayan bir tat ve koku meydana getirirler.


Leave A Reply