Moravya Nerededir?

0
Advertisement

Moravya nerededir? Moravya nereye bağlıdır, özellikleri, tarihi, Moravya tarihçesi hakkında bilgi.

moravyaMoravya; Çek Cumhuriyetinde bölgedir. Yüzölçümü 21.287 km2.

Kuzeyde Polonya, güneyde Tuna Vadisi ile Avusturya arasında bir koridor oluşturan Moravya, Bohemya ile Slovakya’yı birbirinden ayırır. Bölge, Jihomoravsk ve Severomaravski yönetim birimlerini içerir. Güneydoğudan Karpatlar, batıdan Bohemya-Moravya Tepeleri, kuzeyden Sudetler ile çevrelenen Moravya Havzası, Moravya Irmağı tarafından sulanır. Sudetler üzerinde Moravya kapısı adı verilen geçit, Polonya ile Slovakya’yı birbirine bağlar. Yüzölçümün % 55’ini ekilebilir alanlar, % 27’sini ormanlar kaplar. Kuzeyde zengin maden kömürü yatakları vardır. Toprağı verimli oluşu tarım ürünlerinin çeşitliliğini artırır. Endüstri de yoğundur. Tamamına yakın Slav kökenli olan bölge halkın büyük çoğunluğu Katoliktir. Orstrava, Brno, Gottwaldov, önemli endüstri ve yerleşim merkezleridir.

Tarih. Bölgeyi ilk Slav kökenli yerleşim 6. yüzyılın sonunda Moravyalılarca gerçekleştirildi. Bölge 843’te, Charlemagne tarafından ele geçirildi, bu dönemde Methodios-Kiril kardeşler Moravyalıları Hristiyanlığı benimsettiler. Almanlara karşı ayaklanan Moravyalılar, 870’te bağımsızlıklarını kazandılar. Büyük Moravya Krallığı 9. yüzyıl sonunda tüm Orta Avrupa toprakları sınırları içerisine aldı. Macarlar, 906’da tüm Moravya’yı ele geçirdiler. 10. yüzyılda Bohemya Krallığı’nın bir parçası oldu. 12.-13. yüzyıllarda Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’ nun egemenliği altında kaldı. 1849’da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ nun bir eyaleti durumuna geldi. 28 Ocak 1918’de kurulan Çekoslovakya Cumhuriyeti’nin bir parçası oldu 1939-1945 arasında Alman işgali altında kaldı. 1945’te Müttefik güçler tarafından kurtarıldı. 1948’de sosyalist yönetime geçildikten sonra Çekoslovakya’ yı oluşturan iki cumhuriyetten biri olan Çek Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içine kaldı. 1993’te Çekoslovakya’nın iki ayrı devlete bölünmesi üzerine Çek Cumhuriyeti’nin topraklarında kaldı.

Advertisement

Leave A Reply