Mormon Tarikatı Nedir?

0

Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde büyük etkileri olan Mormonlar tarikatı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Mormon tarikatı kurucusu olan Joseph Smith

Mormon tarikatı kurucusu olan Joseph Smith

Amerika’da kurulmuş bir Hıristiyan mezhebinden olanlara «Mormonlar» denir. Mezhebin asıl adı «Latter-Day Saints» (Son Gün Azizleri )dir.

Advertisement

Bu mezhep 1830’da Joseph Smith (1805 -1844) tarafından kurulmuştur. Söylendiğine göre, Joseph Smith’e 14 yaşındayken vahiy gelmiş, «Mormon Kitabı» ilham edilmiştir. Kilise resmen 1830’da 6 üye ile kurulmuştur.

Mezhebin ilk kuruluşu sırasında Mormonlar büyük güçlüklerle karşılaşmış, yerlerini, yurtlarını bırakıp gitmek zorunda kalmışlardı. Zamanla kuvvetlenen Mormonlar dünyanın bazı yerlerinde misyoner teşkilatı bile kurdular. Bugün mezhep mensuplarının sayısı 500.000 kadardır.

Mormon mezhebi maddeci bir görüşe dayanır. Bu arada, çokevliliğe (erkeklerin de, kadınların da birden fazla kişiyle evlenebilmelerine) müsaade eder. Mezhebin en çok bu yanı Amerika’da şiddetli tepki yaratmış, 1882′ de Amerikan hükümeti bu kuralın uygulanmasını kanunla yasak etmiştir.

Advertisement


Leave A Reply