Muallim Naci Kimdir?

0

Türk edebiyatının önemli yazarlarından birisi olan ve Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmaları pek bir meşhur olan Muallim Naci’nin hayatı ve eserleri. Muallim Naci kimdir?

Muallim NaciMUALLİM NACİ (1850 – 1893)

Advertisement

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ömer’dir. İyi bir medrese eğitimi gören Muallim Naci, Arapça ve Farsçanın yanı sıra Fransızca da öğrendi.

Sait Paşanın özel kâtipliğini yaptı. Bu görevi nedeniyle Anadolu’nun değişik yerlerini dolaştı. Sait Paşanın İstanbul’dan ayrılması üzerine Ahmet Mithat Efendi’nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat adlı gazetenin edebiyat sayfasını yönetmeye başladı. Bir süre sonra da Ahmet Mithat’a damat oldu. Bundan başka Saadet, Mürüvvet gazeteleri ile Mirsad dergilerinde çalıştı. Bir yandan da Galatasaray Sultanisi, Mülkiye ve Hukuk Mektebinde hocalık yaptı.

Muallim Naci hem doğu hem batı kültürünü yakından tanımış ve bu yolla klasik zevke ulaşmış bir yazar ve şairimizdir. Şiirde daha çok eski edebiyat geleneğini benimsediği için, eskiyi reddeden Recaizâde Mahmut Ekrem ve arkadaşlarının saldırılarına uğradı. Eski ve yeniyi savunanlar arasında, bu ikisinin kişiliğinde büyük bir tartışma başladı. Recaizâde’nin Talim-i Edebiyat’ı ile Muallim Naci’nin Istılahat-ı Edebiyye’si ancak hükümetin el koyması ile biten bu tartışmaların sonucunda ortaya çıktı.

Muallim Naci edebiyatın çeşitli dallarında eserler vermiştir. Bununla birlikte şair kişiliği ön plandadır. Biçim ve öz bakımından klasik Türk edebiyatı özelliklerinin ağır bastığı şiirde, özgün ve yeni söyleyişlere ulaşmıştır. Şiirlerinin bir kısmında ise günümüz çağdaş edebiyat anlayışına yaklaşmıştır. Bu tür şiirlerde halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanmış; doğal bir Türkçe kullanmıştır.

Advertisement

Muallim Naci, pek çok eser vermiştir. Bunların bazıları şunlardır:

Şiirleri: Ateş-pâre, Şerâre, Fürûzan, Sünbüle, Yadigâr-ı Naci, Ertuğrul Bey Gazi…

Deneme, eleştiri ve inceleme: Yazmış Bulundum, İ’câz-ı Kur’an, Şöyle Böyle, Medrese Hatıraları, Müdâfânâme, Muallim, Demdeme, Sünbüle (Ömer’in Çocukluğu), Istılâhât-ı Edebiyye…

Edebiyat tarihi, dil, sözlük: Çocuklar İçin Lügat Kitabı, Lügat-ı Naci, Kâmus-ı Osmânî, Osmanlı Şâirleri…

Advertisement


Leave A Reply