Mücevher Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mücevher nedir, özellikleri nelerdir? Mücevher çeşitleri, mücevherin tarihçesi, hakkında bilgi.

MÜCEVHER

Pırlanta, elmas, İnci, zümrüt gibi değerli taşlara, bu taşlarla yapılmış küpe, bilezik, iğne, kolye gibi takılacak süs eşyalarına «mücevher» denir.

Mücevherin insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişi vardır. İnsanlar çok eski çağlardan beri çeşitli şekillerde yaptıkları mücevherleri çeşitli sebeplerle kullanmışlardır. İlkel insanların arasında kemik, tahta, demir parçalarını, bunlardan yapılmış halkaları kulağa, buruna, boyna, hatta dudaklara takmak yaygın bir gelenekti. Bugün bile dünyanın bazı yörelerinde hala ilkel olarak yaşayan insanların hayvan dişlerinden, kuru tohumlardan, deniz kabuklarından, boynuz yaptıkları kolyeleri, bilezikleri taktıklarını görüyoruz, insanların altın, gümüş gibi değerli madenlerden mücevher yapmaları, bu madenlerin keşfedildikleri şırada başlamıştır. Özellikle altın, istenildiği gibi işlenebilmesinden dolayı mücevher yapımında en çok seçilen maddelerden biri olmuştur.

Eski insanlar, bugünkü sanatçıları bile şaşırtacak güzellikte birçok mücevher yapmışlardır. Bunların en güzel örneklerini Mısırlılarda, Eski Yunanlılar’da, Romalılar’da, Etrüskler’de görüyoruz. Mısır’da mücevher, kıyafeti tamamlayan bir süs olarak çok önem kazanmıştı. Pek ilkel usullerle, daha çok elleriyle çalışan Mısırlı kuyumcular hem erkeklerin, hem de kadınların kullanabileceği birçok değerli mücevherler meydana getirmişlerdi.

Advertisement

Eski Yunanlılar en çok altınla yapılan mücevherlerde başarı göstermişlerdi. Romalılar’ın mücevherleri özellikle işçilikleri, zevkli oluşları bakımından değerliydi. Etrüskler ise çeşitli madenleri işleyerek yaptıkları mücevherleriyle tanınırlardı.

Rönesans’ta mücevherler, çok değerli taşlarla, aşırı süslü olarak yapılmaya başlandı. XV. yüzyılda daha da gelişmiş olan elmas işçiliği, mücevherlere ayrı bir değer kazandırdı. Gül biçiminde yontulduğu için «gül elmas» diye tanınan taşlar bu çağda ün kazanmıştır.

Bugün mücevher işçiliği, artık çok ince bir sanat halini almıştır. Mücevher yapımında birçok makinalardan, aletten faydalanılmakla birlikte bunlar gene de usta bir el işçiliğine dayanmaktadır. Modern mücevherlerin en güzellerinin yapıldığı yerler arasında Londra, Paris, New York şehirleri başta gelir. Çağımızda, değerli taşların yanı sıra tahta, plâstik, deri, mantar, cam, seramik, ayrıca çeşitli madenler de mücevher yapımında kullanılan maddeler arasına girmiştir.

Advertisement

Leave A Reply