Müezzin Nedir?

0

Müezzin ne demektir? Müezzin görevi ve bu görevi yapan kişiler ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Müezzin
Camilerde minareye ya da yüksek bir yere çıkıp ezan okuyan görevli kimseye müezzin (meyzin) denir. «Müezzin» kelimesi Arapça «üzn» (kulak) kökünden gelir. Ezan, bütün Müslümanlar’ın işitmesi gerekli namaz daveti olduğu için bu adı almıştır.

Advertisement

Meyzinlerin güzel, gür sesli olmaları, müzik bilgisiyle yetişmeleri gerekir. Müezzin, beş vakit namazdan önce, minarenin şerefesine çıkarak ezanı okurken bir yandan da şerefede çepeçevre dolaşır. Böylece, ezan sesinin dört bir yandan duyulmasını sağlamış olur. Her camide bir başka müezzin, ötekilerle aynı zamanda ezan okur. «Selâtin camisi» denilen, padişahlar tarafından yaptırılmış büyük camilerin her minaresine ayrı müezzin tayin edildiği olmuştur.


Leave A Reply