Muhacir Ne Demektir?

0

Muhacir nedir? Muhacir ne anlama gelir? İslamiyette muhacir ile ilgili bilgi.

Muhacir, Asıl olarak Mekke’den Medine’ye hicret eden sahabelere verilen bu isim lügatta “hicret eden, yerleşmek için başka bir yere giden, göçen” demektir.

Advertisement

Sahabelerden muhacir olanlar, yani Allah için, bütün mülk ve varlıklarını geride bırakarak, müşriklerin zulmünden kaçıp Mekke’den Medine’ye göç edenler, insanların Peygamberimizden sonra en efdal ve en şerefli olanlarıdır. Onlar hem İslâm’ı ilk kabul

eden, hem bu uğurda akıl almaz eziyetlere katlanan seçkin insanlardır. Allah’a ve O’nun Peygamberlerine inandıkları için kırbaçlanmış, kumlarda sürünmüş, alaylara alınmış, binbir işkenceye uğratılmış, fakat imanlarından dönmemişlerdir, Peygamberimizin çevresinde pervaneler gibi dönmüş, can ve mallarını İslâm uğruna sebil etmişlerdir. Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde Cennet’e ilk girecek zümrenin Muhacirler olduğunu bildirmişlerdir. Yüce Allah da Hac suresinde: “Onlar ki (O Muhacirler ki) Rabbimiz Allah’tır dedikleri için, haksız olarak yerlerinden yurtlarından çıkartılmışlardı” buyurarak muhacirleri övmüştür.

Istılahi manâsıyla hicret, uzun yıllar devam etmiş, ancak Mekke’nin fethinden sonra Peygamberimiz: “Mekke’nin fethinden sonra hicret yoktur. Ancak cihad ve niyet sevabı vardır.” (Buhari) buyurarak bir sahabenin, muhacirlerden sayılması için Mekke’nin fethine kadar, hicret etmiş olmasını şart koşmuştur.

Ashabın faziletçe en üstünleri muhacirlerdir. Şüphesiz ki en büyük muhacir ve en üstün insan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.

Advertisement

Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi pek çok büyük sahabe de muhacirdirler.


Leave A Reply