Muhasebe Nedir? Tanımı ve Özellikleri

0

Muhasebe nedir, ne demektir? Muhasebenin tanımı, muhasebenin özellikleri, temel fonksiyonları nelerdir, muhasebe hakkında bilgi.

Muhasebe Nedir?

Muhasebe Nedir? Tanımı ve Özellikleri Nelerdir?

Muhasebe: Mali nitelikteki olay ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek raporlayan, yorumlayan ve sonuçları ilgi duyan kişi ve kurumlara bildiren bilim ve sanattır.

Tanımdan da anlaşılabileceği gibi, muhasebe para ile ifade edilmiş mali nitelikteki olaylar ve işlemlerle ilgilidir. Para ile ifade edilemeyen olaylar (yönetim kurulu başkanının değişmesi, genel müdürün istifa etmesi vb.) muhasebenin konusuna girmemektedir.

Tanımda muhasebenin dört temel fonksiyonu belirtilmektedir.

Bunlar;

– Kaydetme

– Sınıflandırma

– Özetleyerek Raporlama

– Yorumlama

Kaydetme: Parayla ifade edilebilen mali nitelikteki olaylar ve işlemler (mal alım-satımı, alacağın tahsili, borcun ödenmesi vb.) tarih sırasına göre kaydedilir.

Sınıflandırma: Kaydedilen mali olaylar ve işlemler niteliklerine göre ayrı ayrı sınıflandırılır. Örneğin; Alınan mallar, banka işlemleri, alacaklar vb. ayrı ayrı gruplarda toplanır.

Özetleyerek Raporlama: Kaydedilmiş ve sınıflandırılmış mali nitelikteki olaylar ve işlemler özetlenerek mali tablolar ve raporlar haline getirilir, ilgili kişilere (devlet, ortaklar, alıcılar, satıcılar vb.) bu raporlar sunulur.

Yorumlama: Raporlarda yer alan özet bilgilerin ve bunların kendi aralarındaki ilişkiler yorumlanır. Bunun gerçekleştirilmesi için, mali tablolar ve raporlar analize tabi tutulur ve bunların sonuçlarına göre, mali tablolarda ve raporlarda yer alan bilgilerin ne anlama geldiği belirlenir.


Leave A Reply