Mühendislerin Çalışma Alanları Nelerdir?

0
Advertisement

Mühendisler hangi alanlarda çalışırlar? Hangi alanlarda ne tarz işlerin yürütülmesi ile meşgul olmaktadırlar?

Mühendislerin Çalışma Alanları Nelerdir?

Çalışma alanlarına göre mühendisleri üç ana bölüme ayırabiliriz:

I — Deneme laboratuvarlarında, imalathanelerde, fabrikalarda araştırmalar yapan, yenilikler bulmaya çalışan mühendisler. AR-GE çalışmaları yapan mühendislerdir. Bunların görevi, kendi dalındaki her yeniliği izleyerek, üzerinde çalıştığı konuyu geliştirmektir. Bu çeşit mühendis çalışma biçimi bakımından bilgine çok yaklaşır. Bir yandan bilginlerin bütün çalışmalarını yakından izler, öte yandan pratikte karşılaşılan güçlükleri, aksaklıkları inceler; bilgileri bu aksamaları gidermekte ya da yeni uygulama alanları yaratmakta kullanır.

II — Yaratma, planlama gücünü proje üzerinde gösteren mühendisler. Bir mühendisin bilgisine, deneylerine dayanarak, uygulamayla ilgisini kesmeksizin, masa başında yaptığı hesaplara, çizdiği planlara «proje» adı verilir. Mühendis projesini çizerken, eserini kafasında canlandırır, bütün ayrıntılarını gözünün önüne getirir, o konunun özel şartlarını bir etken olarak alır. Sonucun kullanışlı, hem estetik, hem ekonomik olmasını sağlayacak şekilde projesini düzenler. Bu da bir çeşit yaratmadır. Bilimle, teknikle, ekonomiyle sınırlandırılmış bir yaratma. Proje bittikten sonra sıra onun uygunlanmasına gelir. Sonucun istenen şartları sağlaması, yani kullanışlı, estetik ve ucuz olma derecesi projeyi hazırlayan mühendisin başarısını ortaya koyar.

III — Tam pratikte çalışan, ikinci çeşit mühendisin yaptığı projeyi gerçekleştiren mühendisler. Bunlar projeyi alırlar, kendi sorumlulukları altında eserin projeye tam anlamı ile uygun olmasını sağlarlar.

Advertisement

Leave A Reply