Mühendislik Çeşitleri

0

Genel anlamda mühendislik dalları ile ilgili genel bilgiler. Mühendislik ana kolları ve uzmanlıkları nelerdir? Mühendislik çeşitleri.

Mühendislik Çeşitleri

Advertisement

Bilim nasıl çeşitli kollara ayrılırsa, mühendislik de uzmanlık bakımından çeşitli kollara ayrılır. Bunları genel anlamda aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

İnşaat Mühendisliği. — İnşaat mühendisi, kelimenin anlamından da çıkarılacağı gibi, her türlü inşaat (yapı) işinde uzmandır. Binaların, yolların, santralların, barajların yapılmasında inşaat mühendisi görev alır. İnşaat mühendisliği de konusuna göre, kendi arasında yapı mühendisliği, yol mühendisliği, su mühendisliği gibi bölümlere ayrılır.

Mimar, bilgi ve özellikle, çalışma alanı bakımından inşaat mühendisine çok yakındır. O da binaların yapımında uzmandır. Yalnız, mimarlar daha çok proje hazırlarlar. Binaların yapılmasında gerekli olan bazı hesapları (betonarme hesabı gibi) bilmeyebilirler. Proje üzerinde çalıştıkları için de yapıların estetiğini daha çok göz önünde tutarlar.

Elektrik / Elektronik ve Telşekominikasyon Mühendislikleri. — Elektrik, elektronik ve haberleşme dalları ile ilgilenen ve bütün bu konularda araştırma, proje, uygulama yapan mühendislik dalllarıdır. Farklı isimler altında çeşitli üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yer alan bu tarz mühendislikler genel anlamda teknolojiyi çok iyi takip edip günümüzde yaşantımıza uyarlamak ve bu uyarlamayı yaparken en maksimum şekilde teknolojiden yararlanan mühendis grubunun başında gelmektedir.

Advertisement

Makina Mühendisliği. — Her türlü makina parçalarının yapılması, bu parçaların montajı, makinaların, ya da birçok makina bulunan atelye, santral, fabrika gibi yerlerin kurulup çalıştırılması makina mühendislerinin işidir. Öğrenim ve çalışma güçlüğünde elektrik mühendisliğinden sonra gelir. Kendi arasında birçok bölümlere ayrılır.

Gemi Mühendisliği. — Makina mühendisliğinin büyük kollarından biri olmakla birlikte ayrı bir mühendislik de sayılabilir. Çünkü gemilerin yapılma ve çalışmaları çok değişik şartlar altında olur. Gemi mühendisleri, her türlü geminin projesini hazırlar, gemiler üzerinde araştırma ve deneyler yapar, projeleri uygular, yani gemi yaparlar.

Uçak Mühendisliği. — Gemi mühendisliği gibi, apayrı şartlarda, uçaklar üzerine araştırmalarda bulunur. Bu mühendisler uçak projeleri hazırlar, uçak yapımında kontrol mühendisliği yaparlar.

Kimya Mühendisliği. — Kimya da uygulama alanı çok geniş olan bir bilim dalıdır. Bu yüzden kimya mühendisliği, kimya bilginliğinden ve kimyagerlikten ayrılmıştır. Kimya mühendisleri, yeni kimyasal bileşiklerin kullanılma ve yararlanma yerlerini araştırırlar, teknikte kullanılan kimyasal bileşikleri hazır-lıyan fabrika ve imalâthaneleri çalıştırırlar, büyük fabrika ve imalâthanelerde işlerin kimya ile ilgili olanlarında görev alırlar.

Maden Mühendisliği. — Yer altındaki madenlerin bulunması, çıkarılması ve işlenmesi için gelişen usuller, sonunda, bir mühendisi gerektirecek kadar artmıştır. Maden mühendisleri işte bu görevleri yerine getirirler.

Ziraat Mühendisliği. — İnsanların ilk çağlardan beri uğraştığı tarım alanında günümüzde çok ileri usuller bulunmuştur. Bu yenilikleri ülkenin şartlarına en uygun şekilde uygu-lıyan, çevresine öğretenler tarım mühendisleridir. İleri teknikle, aynı topraktan çok daha verimli sonuçlar alınacağı açıktır. Bu iş de sağlam bilgi istemektedir. Tarım mühendisleri böyle verimli tarımı sağlıyacak, ülkelerinin özel koşullarına göre çözüm yolları bulacak bilgiyle yetiştirilirler.

Advertisement

Orman Mühendisliği. — Aynı durum, ormanlar, bunların bakımı, geliştirilmesi, korunması için de söz konusudur. Bu işi orman mühendisleri görür.

Harita ve Kadastro Mühendisliği. — Bir ülkenin çeşitli haritalarının hazırlanması, toprakların yerlerinin ve sınırlarının gösterilmesi, kadastro işlemlerinin doğru ve son usullere göre düzenlenmesi için bilgili harta ve kadastro mühendisleri gereklidir.

İşletme Mühendisliği. — Daha çok yöneticilikle ilgilidir. Yalnız; işletme mühendisinin de, teknik bir bölümü yönettiği için, mühendislik bilgileri olması gerekir. İşletme mühendisleri, bir fabrikayı, bir santralı, ya da çeşitli uzmanlık dallarındaki atölyeleri yönetirler.

Bilgisayar / Yazılım Mühendisliği : Günümüzde özellikle kod yazan mühendislere ülkemizin ihtiyacı bulunmaktadır. Bilgisayar ve yazılım mühendisleri işte bu yazılım ve kodlama açığımızı kapatmak amacı ile yetiştirilmekte ve bu yönde genel anlamda hizmet vermektedirler.


Leave A Reply