Mühür Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Mühür ne anlama gelir? Mühür kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik vb.nden yapılmış araç, damga, kaşe

2. Bu araçla basılan ve imza yerine geçen ad

mühürlemek
bir metal üzerine, bir kimsenin, bir kuruluşun adını, unvanını ters olarak kazımak
“bir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır” anlamında kullanılan bir söz
Halk şiirinde şairin adının veya takma adının geçtiği son dörtlük
Kuzey Anadolu’da orman ve çalılıklar altında bulunan, 30-80 santimetre yüksekliğinde, tüysüz, çok yıllık ve otsu bir bitki (Polygonatum multiflorum)
Bir kimsenin, resmî makamlarca tanınmış olan mührü
1. Koyu renkte, iri, beğenilen gözlü

2. Sevgili
“Mühür gözlüm seni elden / Sakınırım, kıskanırım” – Âşık Ali İzzet

Üstüne mühür basılan ve bal mumu ile reçineden yapılan genellikle kırmızı renkli madde
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını mühürlemek amacıyla bir kurşun parçasının teller üzerine tutturulup sıkıştırılması için kullanılan araç


Leave A Reply