Mülkiye Nedir?

0
Advertisement

Mülkiye ne demektir? Mülkiye öğretim kurumu ile ilgili olarak genel bilgilerin ve tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

Bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne eskiden «Mülkiye» denirdi. Yurdumuzun pek tanınmış bir yüksek öğretim kurumudur.

İlk «Mekteb-i Mülkiye» kaymakamlık ve müdürlük gibi «umur-u mülkiye»de çalıştırılacak elemanları yetiştirmek üzere, 28 ocak 1859’da kurulmuştur. Programlarına, kültür ve meslek derslerinden başka, yeni kanunlar, iktisat dersleri konulmuştur. Bu konular yurdumuzda ilk defa Mülkiye’de öğretim konusu yapılmıştır.

Mülkiye 1877’de programları ve öğretim üyeleri bakımından kuvvetlendirildi, yüksek dereceli bir kurum haline getirildi. Fransa’da 1871 yılında açılan «Paris Serbest Siyasi İlimler Okulu»nun programlarından faydalanılarak bu ıslahata girişildiği, Mülkiye’nin de bu seviyeye ulaştırılmasına çalışıldığı anlaşılmaktadır.

1891’de okulun öğretim seviyesi biraz daha yükseltildi. 1915’te yatılı halden çıkarılıp Darülfünun’a (Universite’ye) bir şube gibi bağlandıysa da, bu idare tarzının, kuruluşundaki gayeyle asla bağdaşamadığı anlaşıldı, 1918’de yeniden yatılı oldu.

Mülkiye Mektebi, Cumhuriyetle birlikte, tarihinin en parlak yıllarını yaşamaya başlamıştır. Devrin tanınmış profesörleri, Mülkiye kürsülerinde ders vermekten iftihar duyuyorlar, yetiştirdikleri gençler, yurdun en mümtaz âmirlik mevkilerine geliyorlardı,

Advertisement

Atatürk, 4 aralık 1934 tarihinde müesseseye Siyasal Bilgiler Okulu adını verdi, böylece Mülkiye, yeni adiyle hizmetlerine devam etti.


Leave A Reply