Muradiye Medresesi Hakkında Kısa Bilgi

0

Muradiye Medresesi nerededir, kim tarafından yaptırılmıştır? Muradiye Medresesi planı, tarihçesi, hakkında kısa bilgi.

Advertisement
Muradiye Medresesi Hakkında Kısa Bilgi

Muradiye Medresesi; 1591-1593 yıllarında Sultan III. Murad tarafından yaptırılmıştır. Proje Mimar Sinan, uygulama Mimar Mahmut Ağa ve Mimar Mehmet Ağa’ya aittir.

Muradiye Medresesini, Sultan III. Murat yaptırmıştır. Cami ile imaret arasında kalan alandaki medresenin temelleri 1585 yılından sonra atılmıştır. Klasik Osmanlı medrese planları bu medresede aynen uygulanmıştır. Medrese 30.65×37.50 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı olup kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Medresenin giriş kapısı batı cephesindedir.

Bu girişten kubbeli ve tonozlu revaklarla çevrili, dikdörtgen bir avluya girilmektedir. Revakların arkasında kuzey, güney ve doğu cephelerinde medrese odaları sıralanmıştır. Bu odalar 6.00 m. çapında, 3.70 m. yüksekliğinde kubbelerle örtülmüştür. Odaların içlerinde ocak ve dolap nişleri bulunmakta, altta mermer söveli, üstte de sivri kemerli alçı şebekeli pencereler bulunmaktadır.

Avluyu çeviren revaklar baklava başlıklı ince ve narin sütunların birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmasından meydana gelmiştir. Medresenin güneyinde dışarı doğru çıkıntı yapan 7.40×7,50 m. ölçüsünde dershane bölümü vardır. Bu dershanenin üzeri 7.50 m. çapında 12.00 m. I yüksekliğinde bir kubbe ile örtülüdür. Dershanenin iki yanına da üçer oda yerleştirilmiştir. Medrese avlusunun ortasında 1955-1956 yılı onarımında on köşeli mermer bir havuz konulmuştur. Günümüzde bu yapı, müze olarak kullanılmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply