Mürselat Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mürselat Suresi nedir? Mürselat Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Mürselat suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Mürselat Suresi

Mürselat Suresi Hakkında Bilgi

Mürselat Suresi; Kuran-ı Kerim’in 77. sûresidir. 50 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça mürselat sözcüğü, “birbiri ardınca gönderilenler” anlamını taşır. Sûrenin birinci ayeti bu sözcükle başladığından bu adla bilinir. Sûrede dini yadsıyanların öte dünyada cezalandırılacaklarından söz edilir.

Mekke’de indirildiğine inanılan sure ismini ilk ayette geçen ve gönderilenler anlamına gelen mürselat kelimesinden alır. Mürselat Suresi’nde kıyamet gününden ve bu günde inkarcılar ile inananların durumlarından bahsedilir.

Mürselat Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere;
 • Şiddetle eserek (zararlıları) savurup atanlara;
 • (Hakikat ve hayırları) yaydıkça yayanlara;
 • (Hak ile batılı) birbirinden iyice ayıranlara;
 • Öğüt telkin edenlere;
 • (Allah’a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için.
 • Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek!
 • Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,
 • Gökkubbe yarıldığı zaman,
 • Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman ,
 • Peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur).
 • (Bu alâmetler) hangi vakte ertelenmiştir?
 • Ayırım gününe.
 • (Resûlüm!) Ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin!
 • O gün (Peygamber’i ve ahireti) yalan sayanların vay haline!
 • Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi?
 • Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız.
 • İşte biz suçlulara böyle yaparız!
 • O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • (Ey insanlar!) Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı?
 • İşte o suyu, sağlam bir yere yerleştirdik.
 • Belli bir süreye kadar.
Devamı
 • Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür!
 • O gün (hakikatleri) yalan sayanların vayhaline!
 • Biz, yeryüzünü toplanma yeri yapmadık mı?
 • Dirilere ve ölülere .
 • Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık, sizlere tatlı sular içirdik..
 • O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • (İnkârcılara o gün şöyle denilir:) yalan sayageldiğiniz azaba doğru gidin!
 • Üç kola ayrılmış,bir gölgeğe gidin.
 • Ki ne gölgelendiren ne de alevden koruyandır.
 • O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar.
 • Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.
 • O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Bu, (kâfirlerin) konuşamayacağı bir gündür.
 • Onlara izin de verilmez ki (sözde) mazeretlerini beyan etsinler.
 • O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • (O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.
 • (Azaptan kurtulmanız için) bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi!
 • O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında,
 • Canlarının çektiği çeşit çeşit meyveler arasındadırlar.
 • (Kendilerine:) “İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi âfiyetle yeyin için” (denir).
 • İşte, biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.
 • O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • (Ey inkârcılar!) Yeyiniz, (dünyadan) faydalanınız biraz! Gerçek şu ki, sizler suçlusunuz!
 • O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Onlar, kendilerine: “Allah’ın huzurunda eğilin!” denildiği vakit eğilmezler:
 • O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!
 • Onlar artık bundan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar.

Advertisement

Leave A Reply