Musa Çelebi Kimdir?

0
Advertisement

Musa Çelebi Kimdir? Yıldırım Bayezid’in oğullarından Musa Çelebi hayatı, biyografisi, dönemi ile ilgili bilgi.

Musa ÇelebiMUSA ÇELEBİ (ölüm 1413)

Yıldırım Bayezit‘in oğullarındandır. 2 yıl, 5 ay Osmanlı devletinin Avrupa topraklarında — başkenti Edirne olmak üzere— saltanat sürmüş, fakat bütün Osmanlı mirasını şahsında birleştiremediği için, padişahlar arasında sayılmamıştır; bununla birlikte Musa Çelebi’yi de Osmanlı hükümdarları arasında sayan birkaç Türk ve Batılı tarihçi vardır.

Musa Çelebi, 28 temmuz 1402 Ankara Meydan Savaşı’na Osmanlı komutanlarından biri olarak katıldı. Bu büyük felâkette, babası Yıldırım‘la, kardeşi Mustafa Çelebi ile birlikte Timur’a esir düştü; kardeşleri Süleyman, İsa ve Mehmet Çelebiler kaçabildiler. Timur, Musa Çelebi’ye karşı iyi davrandı, serbest bıraktı. Yalnız, Çelebi, Timur’un ordugahından, yeraltından yol kazdırarak babasını kaçırıp kurtarmak isteyince, Timur, Yıldırım‘a da, Çelebi’ye karşı da sert tedbirler aldı.

Düşman Kardeşler

Yıldırım, Akşehir’de ölünce, Timur, padişahın cenazesini Musa Çelebi’ye verdi. Çelebi, babasını Bursa’ya getirip gömdü. Sonra Anadolu beyliklerine misafir oldu, Rumeli’ne geçti. Ağabeysi Mehmet Çelebi‘nin yardımıyla, en büyük ağabeysi olan, Edirne’de saltanat süren Emir Süleyman’a karşı savaşmaya girişti. Önce başarısızlığa uğradıysa da, 17 şubat 1411 ‘de ağabeysini gafil avlayarak Edirne’ye girdi, tahta oturdu.

Advertisement

Musa Çelebi, aynı yıl, Bizans’ı kuşattı. Bu, Osmanlı Türkleri’nin Bizans’ı 5. kuşatmasıdır. 1412’de Hayırsız Adalar’dan Yassıada önünde Musa Çelebi’nin donanması ile Bizans donanması arasında sonuçsuz kalan büyük bir vuruşma oldu. Bizans, baş düşmanı olan Musa Çelebi’yi düşürmek için, Mehmet Çelebi‘yi destekledi, çünkü Mehmet Çelebi bütün gücüyle, Osmanlı mirasını şahsında toplamak istiyordu.

Bundan sonra Sırbistan seferine çıkan Musa Çelebi, kuzey sınırını emniyet altına aldı. Mehmet Çelebi, önce başarısız bir teşebbüsten sonra, nihayet kardeşini düşürdü. 5 temmuz 1413’te, Musa Çelebi savaşta öldü. Böylece Fetret Devri bitmiş oluyordu. Çelebi Mehmet, Yıldırım‘ın tek varisi olarak ortada kaldı.

25 yaşlarında, sert tabiatlı, siyasetçe zayıf, tecrübesiz olan Musa Çelebi, iyi bir savaş adamı idi; 212.000 km2 genişliğindeki topraklarda saltanat sürmüştür: Bu topraklar bugün Çanakkale, Doğu ve Batı Trakya, Teselya, Makedonya, Bulgaristan’ı kaplamaktadır.


Leave A Reply