Musevilik Hakkında Genel Bilgi

0

Dünyanın en yaygın 3 dininden birisi olan ve semavi dinlerden kabul edilen Musevilik ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

musevilik

Advertisement

MUSEVİLİK, Hz. Musa’nın kurduğu dindir. Kitabı «Tevrat»tır. Bu din başlıca üç temele dayanır:

Ahlâk. — Museviler’in Tanrı’sı, kendiliğinden var olan, ölümsüz, üremeyen, maddesi olmayan yüce bir varlıktır. Her şeyi görür, bilir. Kudretlidir. Adem’i o yaratmıştır. Bütün soyunca günahını çekeceği ilk yanlışı Adem’e o işletmiştr. Vücut ruhtan ayrı bir varlıktır. Öbür dünyadaki hayata inanmak gerekir. Sina Dağı’nda Musa’ya buyrulan On Emir, Museviliğin bütün toplumsal ahlak yönünü özetler.

Kurallar. — Dini törenlerin amacı, İsrailoğulları’nı putatapan kavimlerden uzakta tutmaktı. Bu maksatla havvralar, hahamlık teşkilatı kurulmuştu. Zamanla Davut, Süleyman gibi peygamberler din törenlerini zenginleşirdiler. İlahi, müzik gibi unsurları eklediler. Kanlı, kansız kurbanlar, din törenlerine büyük değişiklik getirdi. İlkin hayvanlar kurban ediliyordu: Koyun, keçi, güvercin, sığır, dana gibi. Sonraları «hamursuz» denilen (tuzsuz ekmekten) çeşitli çöreklere kadar gıda maddeleri dağıtmak bunun yerini aldı. Yedinci günün kutsal sayılması, o gün çalışılmaması, et yememek, oruç gibi şeyler, bu törenleri tamamlayan inançlardır. Sünnet usulü de museviliğin gereklerindendir.

Medeni Haklar. — Museviliğin şeriatı, ilk zamanlar, babaya çocukları üzerinde sınırsız haklar tanırdı. Büyük çocuk mirasta iki kat pay alıyordu. Nişanlanmaları, evlenmeleri aile kararlaştırıyordu. Evlenecek kız, kocası olacak adamdan “mühr” adı verilen bir gelir alırdı. Çocuksuz dul kalan kadın kaynı ile evlenmek zorundaydı. Bu evlenmeden doğacak ilk çocuk, ölen kocanın çocuğu sayılır, onun miras haklarına sahip olurdu. Çok kadınla evlenme de mümkündü. Musevi şeriati, çağımıza kadar süregelmiştir.

Advertisement


Leave A Reply