Müslümanlık ve Kadın

0
Advertisement

İslamiyette kadın ve Müslümanlıkta kadının yeri konulu kısa ve net bir şekilde ayet ve hadis örnekleri ile bilgi veren yazımız.

Müslümanlık ve Kadın

Batı dünyasındaki yanlış inanışların aksine Müslümanlık kadına, erkeğe eşit bir yer verir.

«Erkek olsun, kadın olsun; hepiniz birbirinizden olduğunuz için çalışan hiçbir kimsenin sayini ve amelini heba etmem.» (Âli İmran Suresi, 194 ayet).

«Erkek veya kadın olsun, her kim mümin olur da iyi işler yaparsa, bunlar Cennete girerler ve zerre kadar gadre uğramazlar.» (Nisa Suresi, 123. ayet).

«Erkek olsun, kadın olsun; her kim mümin olduğu halde yararlı işler işlerse, muhakkak ona en iyi, en mesut hayatı yaşatır, onlara işledikleri güzel işlere karşı mükâfat veririz.» (Nahl Suresi, 97. ayet).

Advertisement

Buraya aldığımız ayetler Kuran’ın erkekten bahsederken kadını da beraber andığını açıkça gösteren delillerden birkaçıdır. Kuran’a göre Allah nazarında erkek ve kadının farkı yoktur. Kadın çalışabilir; mal, mülk sahibi olabilir ve mânevi bakımdan da erkekle aynı seviyede olmaması için hiçbir sebep yoktur.

Hz. Muhammed’in: «Cennet anaların ayağı altındadır» : «Ananız ile babanız ikisi birden çağırırlarsa ananıza koşunuz» hadisleri de İslâm’ın kadına verdiği değerin büyüklüğünü göstermektedir.


Leave A Reply