Mustafa Aslıer Kimdir?

0

Mustafa Aslıer Kimdir ve ne yapmıştır? Mustafa Aslıer hayatı, biyografisi ve eserleri hakkında bilgi.

Mustafa Aslıer

Mustafa Aslıer; (d. 1926, Kırcali, Bulgaristan – ö. 29 Mart 2015), yapıtlarında Türk folklorunun zengin görünümünü yansıtan ressam ve baskı sanatçısıdır.

Sanat çalışmalarına Balıkesir’de Necatibey İlköğretmen Okulu’nda öğrenciyken oymabaskı ile başladı. 1946-49 arasında öğrenim gördüğü Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde Refik Epikman ve Malik Aksel’in öğrencisi oldu. Bu okulu bitirdikten sonra bir süre Matbaa Meslek Lisesi’nde çalıştı. İlk taşbaskılarını burada gerçekleştiren Aslıer, 1953’te devlet bursuyla Almanya’ya gitti; önce Münih Akademisi’nde, ardından da Stuttgart Grafik Sanatlar Yüksekokulu’nda öğrenim gördü. 1958’de Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’na öğretim üyesi olarak atandı. Bu kurumda ayrıca bölüm başkanlığı ve müdürlük yaptı. Okul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi adını aldıktan sonra, profesör ve dekan oldu. 1973’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. Kuruluş Yıldönümü Sergisi’nde Cumhuriyet Ödülü’nü aldı, ayrıca 1960’lardan başlayarak birçok uluslararası sergi ve panele katıldı.

Geleneksel yöntemlerin yanı sıra çağdaş tekniklerden de yararlanarak Türkiye’de özgün baskı çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunan Aslıer, başlangıçta doğalcı anlayışta çalışmıştı. Almanya’daki eğitimi sırasında figürleri yalın biçimlere dönüşmeye başladı. Bu dönemde Daumier, Rembrand ve Goya’nın biçim anlayışından etkilenerek insanın çeşitli durumlardaki görünümlerini yetkin bir istifleme ile betimledi.

1955’ten sonra geleneksel Anadolu folkloruna yöneldi; figürleri stilize bir yalınlığa ulaştı. 1956-66 arasında çıplak insan figürleriyle gerçekleştirdiği kompozisyonlar gerek kurguları, gerek simgesel anlatımlarıyla halı ve kilim bezemelerini anımsatır. 1970’ten sonra, oymabaskılarındaki geometrik stilizasyon eğilimine paralel bir üslupla, suluboya ve yağlıboya çalışmalarına da ağırlık verdi. Çağdaş Türk Resim Sanatı adlı yapıtı 1989aa yayımlandı.


Leave A Reply