Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (Kısa Bilgi)

0

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkış sebebi ne idi? Mustafa Kemal’in Samsun’daki göreve atanma nedenlerinin maddeler halinde verildiği yazımız.

Mustafa Kemal'in Samsun'a ÇıkışıMUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI

Advertisement

İstanbul’daki kadro ile yurdun kurtarılmasının olanaksız olduğunu anlayan Mustafa Kemal, Anadolu’ya geçme kararı aldı. Gerek Anadolu’ya kolayca geçebilmesi ve gerekse düşündüklerini gerçekleştirebilmesi için resmi bir görevle gitmesinin daha yararlı olacağını düşünüyordu.

O sıralarda, Doğu Karadeniz’de, Pontusçu Rumlara karşı Türk direnişi başlamıştı, İngilizler bu hareketlerden kuşku duyuyorlar ve önlem alınması için hükümete baskı yapıyorlardı.

Bu görev için Mustafa Kemal Paşa uygun görüldü ve geniş yetkilerle 9. Ordu Müfettişligi’ne (sonradan 3. Ordu adını aldı) atandı.

• Mustafa Kemal’in görevi, düzen ve güvenliği sağlamak, Osmanlı askerlerinin bıraktığı silah ve cephaneyi toplamak, hükümete karşı örgütlenmiş direnişi önlemekti.

Advertisement

• İşgalci kuvvetler de İstanbul Hükümeti de bunları istiyorlardı.

• Mustafa Kemal’e; bu görevlerini başarabilmesi için ordunun dışında, bölgedeki bütün sivil memurlara da emir verebilme yetkisi verilmişti.

Mustafa Kemal’in bu göreve atanma nedenleri :

1. İttihat ve Terakki politikasına bulaşmamış olması

2. Dönemin tanınmış komutanlarından ve güven duyulan biri olması

3. Doğu Karadeniz’deki kargaşayı önleyebileceğine inanılması

Advertisement

Güvendiği arkadaşlarıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, sonraları bir konuşmasında şöyle diyordu:

“Ben 1919 yılının Mayısında Samsun’a çıktığım gün elimde maddî hiçbir güç yoktu.”

Atatürk o günkü durumu da şöyle anlatmaktaydı :

“Üç tür karar ortaya atılmıştı :

Birincisi İngiltere’nin koruyuculuğunu istemek,

İkincisi, Amerika’nın güdümünü istemek.

Üçüncü karar, bölgesel kurtuluş yollarıyla ilgilidir.

Baylar, ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım.”

İlk İlişkiler

M. Kemal; Samsun’a çıktığı günden başlayarak, özellikle

• Erzurum’daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir,

Advertisement

• Diyarbakır’daki 13. Kolordu Komutanı Albay Ahmet Cevdet Bey,

• Sivas’taki 3. Kolordu Komutanı Albay Refit Bele,

• Ankara’daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy ile sürekli haberleşmeye başladı.

Görüştüğü asker ve sivil yetkililerden ateşkes hükümlerine uymamalarını ve askerleri terhis etmemelerini istiyordu.


Leave A Reply