Müsteşrik Nedir? Sözlük Anlamı, İçinde “Müsteşrik” Kelimesi Geçen Örnek Cümleler

0
Advertisement

Müsteşrik ne anlama gelir? Müsteşrik kelimesinin terimler sözlüklerindeki ve genel kullanımındaki anlamı ile içinde “müsteşrik” geçen örnek cümleler.

Müsteşrik Nedir?

Kaynak: pixabay.com

Müsteşrik: Doğu bilimcisi anlamına gelir. Özellikle İslam aleminin de içinde bulunduğu halkların yaşam şekilleri, gelenekleri ve tarihleri ile ilgilenen bilim koludur.

İçinde “Müsteşrik” Kelimesi Geçen Örnek Cümleler

Müsteşrik” kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, Arap edebiyatında “batı’ya yöneldiği” anlamında kullanılmıştır. Günümüzde ise genellikle “Batılılaşma yanlısı” anlamında kullanılmaktadır. Türkçede “müsteşrik” kelimesi pek yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ancak, müsteşrik kelimesinin kullanıldığı bazı örnek cümleler şöyle olabilir:

 1. İslam dünyasındaki müsteşrik yazarlar, İslam kültürünü Batı dünyasına tanıtmaya çalıştılar.
 2. Batılılaşma sürecinde Osmanlı Devleti’nde müsteşrik düşünceler önemli bir rol oynadı.
 3. Müsteşrik düşünceler, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin modernleşme çabalarını etkiledi.
 4. İslam coğrafyasındaki müsteşrik hareketler, İslam dünyasında büyük tartışmalara neden oldu.
 5. Osmanlı Devleti’nin müsteşrik yazarları, Batı’da yayınlanan eserleri Türkçeye çevirdiler.
 6. Müsteşrik düşünceler, Osmanlı Devleti’nde modernleşme çabalarını hızlandırdı.
 7. Osmanlı Devleti’nde müsteşrik hareketler, Batı ile ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı oldu.
 8. İslam dünyasındaki müsteşrik hareketler, İslam’ın Batı kültürüyle uyumlu olduğunu savundular.
 9. Müsteşrik düşünceler, İslam dünyasında Batı karşıtı düşüncelere karşı bir tepki olarak ortaya çıktı.
 10. Osmanlı Devleti’nde müsteşrik düşünceler, modern eğitim kurumlarının kurulmasına yol açtı.
 11. Müsteşrik yazarlar, İslam dinini Batı dünyasına tanıtmak için çaba sarf ettiler.
 12. Müsteşrik düşünceler, Osmanlı Devleti’nde farklı toplumsal kesimler arasında tartışmalara neden oldu.
 13. İslam dünyasındaki müsteşrik düşünceler, modernleşme ve laikleşme süreçlerinin başlamasına neden oldu.
 14. Müsteşrik yazarlar, İslam kültürünü Batı dünyasında yaygınlaştırmayı hedeflediler.
 15. Osmanlı Devleti’nde müsteşrik hareketler, Batı ile ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulundu.
 16. Büyük İngiliz müsteşriki A. J. Arberry Mevlana hayranıdır.
 17. Müsteşriklik bir dönem özellikle İngiltere’de çok popülerdi ancak halen batı dünyasında büyük müsteşrikler vardır.
 18. Müsteşriklere aynı zamanda şarkiyatçı da denilmektedir.
 19. Bazı müsteşriklerin doğu halklarına haksızlık yaptığını üzülerek görmekteyiz.
 20. Müsteşrik düşünceler, İslam dünyasında modernleşme karşıtı kesimler tarafından eleştirilmiştir.
 21. Osmanlı Devleti’nde müsteşrik düşünceler, Batı kültürünün etkisini kabul eden aydınlar tarafından benimsenmiştir.
 22. İslam dünyasında müsteşrik düşünceler, Batı kültürünün doğu kültürü üzerindeki üstünlüğünü tartışmaya açmıştır.
 23. Müsteşrik hareketler, İslam dünyasında Batı kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.
 24. Osmanlı Devleti’nin müsteşrik aydınları, Batı kültürünü örnek alarak Osmanlı toplumunun modernleşmesine katkıda bulunmuştur.
 25. İslam dünyasındaki müsteşrik hareketler, İslam’ın yeniden yorumlanması ve modernizasyonu için çaba sarf etmiştir.
 26. Müsteşrik yazarlar, Batı kültürünün İslam dünyasında daha iyi anlaşılması için eserler yazmıştır.
 27. Osmanlı Devleti’nde müsteşrik düşünceler, Osmanlı toplumunun modernleşmesi ve Batı ile entegrasyonu için önemli bir etken olmuştur.
 28. İslam dünyasındaki müsteşrik hareketler, İslam’ın modern dünya ile uyumlu hale getirilmesi için teolojik tartışmaları tetiklemiştir.
 29. Müsteşrik düşünceler, Osmanlı Devleti’nin toplumsal, ekonomik ve siyasi yapılarında köklü değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur.


Leave A Reply