Mütareke Nedir?

0
Advertisement

Mütareke nedir ve ne anlama gelmektedir. Mütareke kelimesi , terimi ile ilgili tanımlamalar ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Mütareke Nedir?

Savaşan devletlerin karşılıklı olarak savaş hareketlerini durdurmalarını sağlayan anlaşmaya «mütareke» denir. Mütareke tarifleri ve kuralları, 1907 tarihli La Haye Yönetmeliğiyle tespit edilmiştir. Mütareke iki türlü olur:

Genel Mütareke. — Savaşan orduların bütün kuvvetlerini, bütün savaş bölgelerini kapsamak üzere kabul edilen «ateş kesilmesi»dir. Barış Antlaşması için ilk adım sayılırsa da, savaşın sona ermesi demek değildir.

Kısmi Mütareke. — Belirli savaş bölgesinde, belirli birlikler arasında savaş hareketlerinin durdurulması amacı ile yapılan anlaşmadır.

Mütarekeler yazılı belgelere dayanır. Genel mütarekeyi, savaşan devletler adına ya yetkili temsilciler ya da başkomutanlar; kısmi mütarekeyi ise ya başkomutanlar ya da komutanlar imzalar. Genel mütarekelerin onanması gerekirse de kısmi mütarekeler, metinde belirtilmemişse, imzadan sonra yürürlüğe girer.

Advertisement

Mütareke belgelerinde (mütarekenamelerde);
a) Mütarekenin fiilen başlayacağı gün, saat, süre;
b) Mütareke hattı, tarafsız bölge;
c) Halkla münasebetler;
ç) Yasak fiiller;
d) Esirlerin durumu;
e) Karşılıklı danışma mekanizması;
f) Karşılıklı münasebetlere dair askeri, iktisadi, siyasi hususlar tespit edilir.

Mütareke imzalandıktan sonra ateş kesilir. Taraflardan biri mütareke şartlarını ağır surette çiğnerse, öteki tarafın mütarekeyi feshetmeye, savaşa devama hakkı olur.

Ateş Kesme. — «Mütareke»den daha dar bir anlamı belirten bir terimdir. Savaşın belirli bir süre için, belirli maksatlarla nispeten dar bir bölgede durdurulmasıdır. Bu maksatlar şunlar olabilir: Ölülerin toplanması, gömülmesi, yararlıların toplanması, teslim şartlarının görüşülmesi, mütareke hazırlıkları. Ateş kesme anlaşması, onu imzalayan komutanın bölgesi için hüküm ifade eder.


Leave A Reply