Mutasyon Çeşitleri Nelerdir?

0
Advertisement

Mutasyon nedir? Mutasyon çeşitleri, özellikleri ve örnekleri, mutagenler hakkında bilgi.

MUTASYON

DNA şifresinde meydana gelen ve kalıtsal olan değişikliklere mutasyon denir.

Mutasyonla ilgili çalışmalar bakteriler üzerinde yapılır. Böylece mutasyona uğramış hücreler -Mutant hücreler- elde edilir. Mutasyon geçirmiş ve böylelikle yaşaması için gerekli herhangi bir maddeyi sentezleyemeyen hücrelere beslenme mutantları denir.

Böyle hücreler ancak sentezleyemedikleri maddeyi kapsayan besin ortamlarına alındıklarında, yaşamaya devam edebilirler.

Advertisement

MUTASYON ÇEŞİTLERİ

1) Nokta Mutasyonlar: DNA molekülünün çeşitli kısımlarında, yer yer nükleotit değişmeleri veya kaybolmaları şeklinde gerçekleşir.
Ör: Adenin yerine Timin gelmesi gibi…

2) Kromozom Mutasyonları: Kromozom yapısında oluşan mutasyonlardır. Kromozom seviyesindeki mutasyonlar: Koromozom parçalarının başka bir kromozoma eklenmesi, kaybolması, mayoz sırasında homolog kromozom çiftlerinin ayrılmaması şeklinde gerçekleşir.

Mutasyonlar, oluştukları hücre çeşidine göre de ikiye ayrılırlar:

Advertisement

1- Germinal Hücre Mutasyonları: Eşey hücrelerinde oluşurlar. Bireyin kendisini değil, fakat oğul bireyi etkilerler.

2- Somatik Hücre Mutasyonları: Vücut hücrelerinde ortaya çıkarlar. Oğul bireylere iletilmezler.

Mutasyonlar, DNA’dan kaynaklandığı gibi, DNA üzerinden RNA sentezlenirken de olabilir. (Transkripsiyon hataları). Ayrıca Translasyon sırasında da mutasyon meydana gelebilir. Her iki durumda da hatanın meydana geldiği hücre etkilenir, oğul döllere iletim söz konusu değildir.

Mutagenler: Mutasyonu arttırıcı etkenlerdir.

Advertisement

Bunlar: 1- Sıcaklık
2- PH derecesi
3- Radyasyon
4- Kimyasal bileşekler olarak gruplandırılabilir.


Leave A Reply