Mute Savaşı Hakkında Bilgi

5
Advertisement

Mute Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Mute Savaşı’nın sebep ve sonuçları. Halid Bin Velid’in Seyfullah ismini alması.

Mute Savaşı; İslâm tarihi içinde benzersiz ve önemli bir olaydır. Bu savaşla Müslümanlar Hristiyanlarla ilk defa karşılaşmış ve akıl almaz bir başarı kazanmışlardır.

Savaş, Peygamberimizin Bizans’a gönderdiği elçisi Umery oğlu Haris’in Mûte’de, aslen Arap olup, Hristiyanlığı kabul etmiş olan ve Bizans’ın himayesinde bulunan Busra emiri Şurahbil tarafından şehid edilmesi üzerine başladı.

mute-savasi

Peygamberimiz hadiseyi duyunca çok üzülmüş ve hemen 3000 kişilik bir ordu hazırlayarak Mûte’ye göndermiştir.

Advertisement

Orduya azatlı kölesi Zeyd İbni Harise komuta ediyordu. Eğer Zeyd şehid olursa Hz. Ali’nin ağabeyi Cafer, o da şehid düşerse şair Abdullah Bin Revaha orduyu yönetecekti.

İslâm ordusu miladi 629 tarihinde Mûte’ye ulaştığında karşılarında yüzbin (bir rivayete göre ikiyüzbin) kişilik bir ordu buldular. Çünkü Şurahbil Bizans’tan yardım istemiş, İmparator Herakliyus’da böyle kalabalık bir orduyla gelmişti. İslâm askerleri sayıca çok üstün olan Bizans ordusu üzerine saldırdılar. Sayaşta önce Hz. Zeyd, sonra Hz. Cafer, daha sonra da Abdullah İbn-i Revaha kahramanca dövüşüp şehid düştüler. Müslümanlar paniğe kapılacakken Halid İbn-i Velid komutayı ele aldı. Ertesi gün orduya yeni bir düzen verdi; öndekileri arkaya, sağdakileri sola aldı. Bizanslılar karşılarında yeni simalar görünce Müslümanlara yardım geldiğini sanıp kaçmaya başladılar, ikiyüzbin kişi, 3000 kişilik bir ordunun önünden kaçıyordu. Bu olağanüstü bir olaydı. Hz. Halid Bin Velid son derece bahadır ve üstün bir komutandı. Bu fırsattan istifade edip, askerini topladı. Şan ve şeref içinde Medine’ye döndü. Peygamberimiz onları yolda karşıladı. Şehid olanların ailelerini teselli etti.

Mûte Harbiyle İslâm’ın güç ve kudreti bir kez daha dünyaya ilan edilmiş oldu. Bundan sonra Halid Bin Velid’e “Seyfullah” yani “Allah’ın Kılıcı” ünvanı verildi.

Advertisement

5 yorum

Leave A Reply