Mu’tezile Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki siyasi-itikadi mezheplerden birisi olan Mu’tezile mezhebi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Mu’tezile nedir?

Sözlükte “ayrılmak, uzaklaşmak ve bir tarafa çekilmek” manasına gelen Mu’tezile, itikadî İslâm mezheplerinden birinin adıdır.

Advertisement

Kurucusu Vâsıl İbn Ata’dır. Vâsıl büyük günah meselesinde hocası Hasan Basrî ile aynı görüşü paylaşmadığından, arkadaşlarıyla birlikte O’nun meclisini terk etmiş ve bu yüzden de kendilerine “ayrılanlar” anlamında Mu’tezile denmiştir.

  • Mutezile mezhebine mensup olanlara Mu’tezilî denir.
  • Mu’tezile ekolü ilk kez ciddi anlamda hicri ikinci asrın başlarında İslâm aleminin içte ve dışta itikâdî, siyasî, felsefî, kültürel ve fikrî hareketlerle yoğun biçimde çalkalandığı bir dönemde ortaya çıkmıştır.
  • Mu’tezile Yahûdi, Hıristiyan, İran, Hind dinleri ve Yunan felsefesi ile temas etmiş, bunların karşısında İslam akaidini savunmuştur.
  • Akli ve felsefe delilleri de kullanarak Kelam ilminin temellerini atmışlardır.

Bütün Mu’tezile mensublarının genel olarak üzerinde birleştikleri beş önemli ilke bulunmaktadır.

Bunlar; “tevhid”, “adalet”, “va’d ve vaîd”, “el-menzile beyne’l-menzileteyn” ve “emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker”dir.

Advertisement


Leave A Reply