Müzenin Tarihçesi ve Müzelerin Başlıca Görevleri Nelerdir?

0
Advertisement

Müze nedir? Müzenin görevleri nelerdir? Müzenin tarihi, tarihçesi, tarihi gelişimi  nedir, müzeler hakkında bilgi.

Müze

Kaynak: pixabay.com

Müze; sanat ve bilim eserlerinin saklandığı, herkesin bunları görüp yararlanması için gözler önüne serildiği yerlerdir. Resim, heykel müzeleri olduğu gibi, fizik, sağlık bilgisi, tarım müzeleri de vardır.

«Müze» adı verilen ilk bina, aslında bir üniversiteydi. Sanata, bilime önem veren okullar bir araya toplanıp müzeleri meydana getiriyordu. İlk müzelerde, bugün olduğu gibi eski çağların sanat eserlerini bulmak mümkün değildi. «Müze» kelimesi de Eski Yunanca’da «bilimler tapınağı» anlamına gelen «mouseion» kelimesinden gelir. İlk müze, M. Ö. 300 yılında İskenderiye’de I. Ptolemaios zamanında kurulmuştur.

Bugünkü anlamıyla müzeler, çok daha sonra gelişmeye başlamıştır. 1453’de İstanbul’ un Türkler’e geçmesi, 1492’de Amerika’nın keşfedilmesi insanların geçmişte yapılan eserlere karşı ilgilerini artırmıştı. Milletler, Eski Yunan, Roma, Asur, Babil medeniyetlerini merak ediyor, o çağlarda yaşayan insanların neler yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını öğrenmek istiyorlardı. Krallar, prensler, asilzadeler, eski devirlerden kalma şehirlere keşif heyetleri gönderdiler, saraylarını Eski Yunan, Roma medeniyetlerinden kalma eserlerle doldurmaya başladılar. Bir yandan da coğrafi keşif maksadıyla denizaşırı ülkelere giden seyyahların getirdikleri antika eşyaları toplamaya bakıyorlardı.

Eski eşya toplama merakı XVI. yüzyılın başında dünyanın her yanına yayıldı. Toplanan eşyalar, daha sonra kurulan müzeler için malzeme oldu. XVII. yüzyılın başlarında da bilim dernekleri kurulmaya başlandı. Bu derneklerin üyeleri, çalışmak için malzeme ararken müzelere başvuruyorlardı.

İlk modern müze 1683’te İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde kuruldu. Eski eser meraklılarından Elias Ashmole’nin koleksiyonlarından faydalanılarak kurulan bu müzeye «Ashmole Müzesi» adı verilmişti. XVIII. yüzyılda müzeler herkesin yararlanabileceği kurumlar haline getirildi. Sir Hans Sloane adında tanınmış bir eski eşya meraklısı, 1753’te, ölmeden önce, bütün koleksiyonunu ingiliz Parlamentosu’na hediye etmişti. Bu eserler, 1759’da kurulan British Museum’un temeli oldu.

Advertisement

Amerika’da 1773’te kurulan ilk müze hâlâ açıktır. Charleston şehrinde, Charleston Kitaplık Kurulu’nun açtığı bu müzenin salonlarında Güney Carolina’nın eski eserleri teşhir edilir.

müzeler

Kaynak: pixabay.com

Müzelerin başlıca görevleri

Sanat, bilim adamlarına inceledikleri konular üzerinde malzeme sağlamak, halkın kültürüne yardım etmektir. Amerika’da, İngiltere’de müzeler, okullara, gerektiği zaman, malzeme gönderirler. Başka birçok ülkelerde de sınıflar bazı dersleri müzelerde eski eserleri inceleyerek öğrenirler. Müzelerin en önemli görevlerinden biri de değerli eski eserleri aramak, bulmak, bozulmayacak şekilde saklamaktır.

Müzeler, genel müzeler, sanat, tarih, tabiat, tatbiki bilimler müzeleri gibi, çeşitli kollara ayrılırlar. Tatbiki bilimlere ayrılan müzelerde en yeni makinalar, endüstri aletleri sergilenir. Birçok ülkelerde daha çok çocukların faydalanabilecekleri çocuk müzeleri açılmıştır.

Sanat eserlerinin muhafaza edildiği sanat müzeleri, dünyanın her tarafında büyük bir ilgi görür. Fransada’ki Louvre Müzesi en tanınmış ressamların en değerli eserlerinin teşhir bulunduğu büyük bir müzedir.

Tanınmış kimselerin doğdukları, yaşadıkları evler de müze haline getirilir, bu müzelerde o büyük adamlara ait eşyalar, hatıralar teşhir edilir. Bu arada, İngiltere’de büyük şair Shakespeare’in doğduğu ev Shakespeare Müzesi yapılmış, halkın gezmesine açılmıştır.

Advertisement


Leave A Reply