Müzzemmil Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Müzzemmil Suresi nedir? Müzzemmil Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Müzzemmil suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Müzemmil Suresi

Müzzemmil Suresi Hakkında Bilgi

Müzemmil Suresi; Kuran-ı Kerim’in 73. sûresidir. 20 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça müzzemmil sözcüğü “örtüsüne bürünen” anlamını taşır. Sûrenin birinci ayetinde geçtiği için bu adla bilinir. Sûrenin başlangıç ayetleri şöyledir: “Ey örtüsüne bürünen. Gecenin az bir kısmından sonra kalk. Gece yarısında ya da ondan biraz da sonra ya da biraz önce Kuran’ı yavaş ve açık açık oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz vahyediyoruz.Hiç kuşku yok ki, gece kalkışı daha etkili ve o zaman okumak daha elverişlidir. Çünkü gündüz seni uzun uzun meşgul edecek işler vardır. Rabbinin adını an. Her şeyi bırakarak yalnız O’na yönel…”. Sûrenin son ayeti Kuran’daki ayetlerin en uzunlarından biridir ve gece ibadetinin ne kadar değerli olduğundan söz eder.

Müzzemmil Suresi’nde peygamberin nasıl davranması gerektiğinden, Allah’ın emirlerine karşı gelen Firavun’un uğradığı sondan, Kur’an okumanın gereğinden, iyilik yapanların bunun karşılığını Allah katında göreceğinden bahsedilir.

Müzzemmil Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

 • 1. Ey örtüsüne bürünen,
 • 2. Az bir kısmı hariç olmak üzere, geceleyin kalk:
 • 3. Yarısı kadar. Ya da ondan biraz eksilt.
 • 4. Veya üzerine ilave et. Ve Kur’an’ı belli bir düzen içinde oku.
 • 5. Gerçek şu ki, biz senin üzerine ‘oldukça ağır’ bir söz bırakacağız.
 • 6. Doğrusu gece neşesi etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır.
 • 7. Çünkü gündüz, senin için uzun uğraşılar vardır.
 • 8. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O’na yönel.
 • 9. Doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka ilah yoktur. Şu halde O’nu vekil tut.
 • 10. Onların demelerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla ile kopup-ayrıl.
 • 11. Yalanlamakta olan nimet sahiplerini sen bana bırak ve onlara az bir süre tanı.
 • 12. Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır.
 • 13. Boğazı tıkayıp kalan bir yemek ve acı bir azab vardır.
 • 14. Bir gün ki, yeryüzü ve dağlar titremeye-tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur.
 • 15. Şüphesiz size, üzerinize şahid olacak bir elçi gönderdik; Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi.
 • 16. Fakat Firavun elçiye isyan etti, Biz de onu pek vahim bir tarzda yakalayıverdik.
 • 17. Eğer inkâr edecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?
 • 18. Bu nedenle gök bile yarılıp-çatlamıştır; O’nun va’di gerçekleştirilip-yerine getirilmiştir.
 • 19. Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.
 • 20. Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalktığını bilir; seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin bunu sayamıyacağınızı bildi, böylece tevbenizi kabul etti. Şu halde Kur’an’dan kolay geleni okuyun. Allah sizden hastalar olduğunu, başkalarının Allah’ın fazlından aramak için yeryüzünde gezip-dolaşacaklarını ve diğerlerinin Allah yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Öyleyse ondan kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah’a güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak Allah katında bulursunuz. Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Advertisement

Leave A Reply